English version of this page

Medisinplanter fra Mali

Healere fra Koutiala. Foto:Ingvild Austarheim

Hovedmål for forskningssamarbeidet:

  • Identifisere medisinplanter som tradisjonelle healere i Mali bruker ved behandling av de viktigste sykdommene i landet
  • Produsere effektive tradisjonelle medisiner for behandling av de viktigste sykdommene i Mali for et tryggere og mer effektivt  helsetilbud til befolkningen i Mali
  • Utvikle kvalitetskontrollsystemer for  ”Improved Traditional Medicines”
  • Produsere medisiner til en kostnad som gjør at befolkningen har råd til å anskaffe disse
  • Kunnskapsoverføring fra forskerne til de lokale healerne om de medisinplantene som brukes

Les mer om Medisinplanter fra Mali på de engelske sidene.

Publisert 17. feb. 2011 19:18 - Sist endret 3. sep. 2021 07:53