Astrid Gjelstad

Førsteamanuensis - Seksjon for farmasøytisk kjemi
Bilde av Astrid Gjelstad
English version of this page
Rom 221
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 3 Farmasibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Hovedfokus i forskningen er rettet mot utvikling av nye, forbedrede mikroekstraksjonssystemer for rask og selektiv isolasjon av legemiddelsubstanser fra små volum av biologiske matrikser. Mikroekstraksjonen er basert på kunstige væskemembraner, hvor studier av legemiddeltransport over væskemembranen basert på enten passiv diffusjon eller elektrokinetisk migrasjon står sentralt. Hensikten er at disse væskemembranene skal brukes innen legemiddelanalyser og biokjemiske analyser i fremtiden, for rask prøvetaking og prøvepreparering i mikroskala laboratoriesystemer, i enkeltceller og i levende organismer.

Undervisning

Involvert i undervisning i:

Bakgrunn

Post doktor, Avdeling for farmasøytisk kjemi, 2010 -2013

PhD, Farmasøytisk institutt, UiO, 2009

 • Doktoravhandling: "Development of Electromembrane Extraction - a New Principle for Rapid Isolation and Enrichment of Ionic Drugs".

Stipendiat, Avdeling for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt, UiO, 2005-2010

 • 3 mnd forskningsopphold ved National University of Singapore, høsten 2008

Sykehusfarmasøyt, Lovisenberg sykehusapotek, 2004-2005

Cand.pharm., Farmasøytisk institutt, UiO, 2004

Priser

3.plass i posterkonkurransen "Innovation in Pharmaceutical Analysis", HPLC 2007, Ghent, Belgia

Young scientist award, Extech08, Brugge, Belgia

 

Emneord: Livsvitenskap - life science, Mikroekstraksjon, Farmasi, Bioanalyse, Kjemi, Legemiddelanalyse, Prøveopparbeidelse, Legemidler

Publikasjoner

 • Ask, Kristine Skoglund; Lid, Marthe; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2019). Liquid-phase microextraction in 96-well plates - calibration and accurate quantification of pharmaceuticals in human plasma samples. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1602, s 117- 123 . doi: 10.1016/j.chroma.2019.06.013
 • Gjelstad, Astrid (2019). Three-phase hollow fiber liquid-phase microextraction and parallel artificial liquid membrane extraction. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  113, s 25- 31 . doi: 10.1016/j.trac.2019.01.007
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2019). Electromembrane extraction with solvent modification of the acceptor solution: improved mass transfer of drugs of abuse from human plasma. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  11(8), s 755- 771 . doi: 10.4155/bio-2018-0308
 • Andersen, Ida Kristine Lysgaard; Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Volumetric absorptive MicroSampling vs. other blood sampling materials in LC-MS-based protein analysis - preliminary investigations. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  156, s 239- 246 . doi: 10.1016/j.jpba.2018.04.036 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Dried blood spots and parallel artificial liquid membrane extraction – A simple combination of microsampling and microextraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  1009, s 56- 64 . doi: 10.1016/j.aca.2018.01.024
 • Huang, Chuixiu; Shen, Xiantao; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Investigation of alternative supported liquid membranes in electromembrane extraction of basic drugs from human plasma. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  548, s 176- 183 . doi: 10.1016/j.memsci.2017.11.001
 • Olsen, Katharina Norgren; Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2018). Parallel artificial liquid membrane extraction of psychoactive analytes: a novel approach in therapeutic drug monitoring. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  10(6), s 385- 395 . doi: 10.4155/bio-2017-0250
 • Rosting, Cecilie; Tran, Elin Vyvy; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2018). Determination of the Low-Abundant Protein Biomarker hCG from Dried Matrix Spots using Immunocapture and Nano Liquid Chromatography Mass Spectrometry. Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications.  ISSN 1387-2273.  1077-1078, s 44- 51 . doi: 10.1016/j.jchromb.2018.01.016 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vårdal, Linda; Wong, Gladys; Øiestad, Åse Marit Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Øiestad, Elisabeth Leere (2018). Rapid determination of designer benzodiazepines, benzodiazepines, and Z-hypnotics in whole blood using parallel artificial liquid membrane extraction and UHPLC-MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  410(20), s 4967- 4978 . doi: 10.1007/s00216-018-1147-y
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Electromembrane extraction of substances with weakly basic properties: A fundamental study with benzodiazepines. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  10(10), s 769- 781 . doi: 10.4155/bio-2018-0030
 • Fernández, Elena; Vårdal, Linda; Vidal, Lorena; Canals, Antonio; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Complexation-mediated electromembrane extraction of highly polar basic drugs – a fundamental study with catecholamines in urine as model system. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409, s 4215- 4223 . doi: 10.1007/s00216-017-0370-2
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC North America.  ISSN 1527-5949.  35(3), s 192- 196
 • Gjelstad, Astrid; Andresen, Alf Terje; Dahlgren, Anders; Gundersen, Thomas Erik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). High-throughput liquid-liquid extraction in 96-well format: Parallel artificial liquid membrane extraction. LC GC Europe.  ISSN 1471-6577.  30(1), s 10- 17 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Huang, Chuixiu; Chen, Zhiliang; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Shen, Xiantao (2017). Electromembrane extraction. TrAC. Trends in analytical chemistry.  ISSN 0165-9936.  95, s 47- 56 . doi: 10.1016/j.trac.2017.07.027
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Electromembrane extraction with alkylated phosphites and phosphates as supported liquid membranes. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  526, s 18- 24 . doi: 10.1016/j.memsci.2016.11.049
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Huang, Chuixiu & Gjelstad, Astrid (2017). Electromembrane extraction – Recent trends and where to go. Journal of Pharmaceutical Analysis.  ISSN 2095-1779.  7(3), s 141- 147 . doi: 10.1016/j.jpha.2017.04.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Pilarova, Veronika; Sutani, Mumtaz; Ask, Kristine Skoglund; Novakova, Lucie; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). One-step extraction of polar drugs from plasma by parallel artificial liquid membrane extraction. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1043, s 25- 32
 • Restan, Magnus Saed; Jensen, Henrik; Shen, Xiantao; Huang, Chuixiu; Martinsen, Ørjan Grøttem; Kubáň, Pavel; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Comprehensive study of buffer systems and local pH effects in electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  984, s 116- 123 . doi: 10.1016/j.aca.2017.06.049
 • Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2017). Expanding the knowledge on dried blood spots and LC-MS-based protein analysis: two different sampling materials and six protein targets. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  409(13), s 3383- 3392 . doi: 10.1007/s00216-017-0280-3
 • Vårdal, Linda; Askildsen, Hilde- Merete; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Edvardsen, Hilde Marie Erøy & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Parallel artificial liquid membrane extraction of new psychoactive substances in plasma and whole blood. Journal of chromatography. B.  ISSN 1570-0232.  1048, s 77- 84 . doi: 10.1016/j.jchromb.2017.02.010 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vårdal, Linda; Gjelstad, Astrid; Huang, Chuixiu; Øiestad, Elisabeth Leere & Pedersen-Bjergaard, Stig (2017). Efficient discrimination and removal of phospholipids during electromembrane extraction from human plasma samples. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  9(8), s 631- 641 . doi: 10.4155/bio-2017-0027
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Dried blood spots on carboxymethyl cellulose sheets: Rapid sample preparation based on dissolution and precipitation. Chromatographia.  ISSN 0009-5893.  79, s 509- 514 . doi: 10.1007/s10337-016-3039-7
 • Ask, Kristine Skoglund; Turgay, Bardakci; Parmer, Marthe Petrine; Halvorsen, Trine Grønhaug; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  129, s 229- 236 . doi: 10.1016/j.jpba.2016.07.011
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Organic solvents in electromembrane extraction: recent insights. Analitical chemistry (Tel Aviv, 1993).  ISSN 0793-0135.  35(4), s 169- 183 . doi: 10.1515/revac-2016-0008
 • Huang, Chuixiu; Jensen, Henrik; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Mass transfer in electromembrane extraction - The link between theory and experiments. Journal of Separation Science.  ISSN 1615-9306.  39(1), s 188- 197 . doi: 10.1002/jssc.201500905
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Electromembrane extraction of polar basic drugs from plasma with pure bis(2-ethylhexyl) phosphite as supported liquid membrane. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  934, s 80- 87 . doi: 10.1016/j.aca.2016.06.002
 • Kuban, Pavel; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Micro-electromembrane extraction using multiple free liquid membranes and acceptor solutions – Towards selective extractions of analytes based on their acid-base strength. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  943, s 64- 73 . doi: 10.1016/j.aca.2016.09.022
 • Rosting, Cecilie; Sæ, Christine Østvik; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2016). Evaluation of water-soluble DBS for small proteins: A conceptual study using insulin as a model analyte. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  8(10), s 1051- 1065 . doi: 10.4155/bio-2016-0002
 • Øiestad, Elisabeth Leere; Øiestad, Åse Marit Leere; Gjelstad, Astrid & Karinen, Ritva Anneli (2016). Oral fluid drug analysis in the age of new psychoactive substances. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  8(7), s 691- 710 . doi: 10.4155/bio-2015-0027 Vis sammendrag
 • Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Seip, Knut Fredrik (2015). Electromembrane extraction as a rapid and selective miniaturized sample preparation technique for biological fluids. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(17), s 2203- 2209 . doi: 10.4155/bio.15.150
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Exhaustive extraction of peptides by electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  853(1), s 328- 334 . doi: 10.1016/j.aca.2014.10.017
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Selective electromembrane extraction based on isoelectric point: Fundamental studies with angiotensin II antipeptide as model analyte. Journal of Membrane Science.  ISSN 0376-7388.  481, s 115- 123 . doi: 10.1016/j.memsci.2015.02.006
 • Huang, Chuixiu; Gjelstad, Astrid; Seip, Knut Fredrik; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Exhaustive and stable electromembrane extraction of acidic drugs from human plasma. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1425, s 81- 87 . doi: 10.1016/j.chroma.2015.11.052
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Electromembrane extraction for pharmaceutical and biomedical analysis - Quo vadis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  113, s 97- 107 . doi: 10.1016/j.jpba.2015.01.038
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Combination of Electromembrane Extraction and Liquid-Phase Microextraction in a Single Step: Simultaneous Group Separation of Acidic and Basic Drugs. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87(13), s 6951- 6957 . doi: 10.1021/acs.analchem.5b01610
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Sample preparation, In Steen Honoré Hansen & Stig Pedersen-Bjergaard (ed.),  Bioanalysis of pharmaceuticals : sample preparation, separation techniques and mass spectrometry.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-111871682-3.  s 73 - 121
 • Roldán-Pijuán, Mercedes; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Parallel artificial liquid membrane extraction of acidic drugs from human plasma. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  407(10), s 2811- 2819 . doi: 10.1007/s00216-015-8505-9
 • Rosting, Cecilie; Gjelstad, Astrid & Halvorsen, Trine Grønhaug (2015). Water-Soluble Dried Blood Spot in Protein Analysis: A Proof-of-Concept Study. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  87(15), s 7918- 7924 . doi: 10.1021/acs.analchem.5b01735
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). The potential of electromembrane extraction for bioanalytical applications. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(4), s 463- 480 . doi: 10.4155/bio.14.303
 • Eibak, Lars Erik; Parmer, Marthe Petrine; Rasmussen, Knut Einar; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Parallel electromembrane extraction in a multiwell plate. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(2), s 431- 440 . doi: 10.1007/s00216-013-7345-8
 • Eibak, Lars Erik; Rasmussen, Knut Einar; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Parallel electromembrane extraction in the 96-well format. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  828, s 46- 52 . doi: 10.1016/j.aca.2014.04.038
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Electromembrane extraction - Three-phase electrophoresis for future preparative applications. Electrophoresis.  ISSN 0173-0835.  35(17), s 2421- 2428 . doi: 10.1002/elps.201400127
 • Huang, Chuixiu; Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao; Trones, Roger; Jensen, Henrik & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Development of a flat membrane based device for electromembrane extraction: A new approach for exhaustive extraction of basic drugs from human plasma. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1326, s 7- 12 . doi: 10.1016/j.chroma.2013.12.028
 • Parmer, Marthe Petrine; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME): A new tool for sample preparation. GIT Laboratory Journal Europe.  ISSN 1611-6038.  18(11-12), s 18- 19
 • Seip, Knut Fredrik; Faizi, Moheba; Vergel, Cristina; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Stability and efficiency of supported liquid membranes in electromembrane extraction-a link to solvent properties. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(8), s 2151- 2161 . doi: 10.1007/s00216-013-7418-8
 • Seip, Knut Fredrik; Jensen, Henrik; Kieu, Elisabeth Thanh; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Salt effects in electromembrane extraction. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1347, s 1- 7 . doi: 10.1016/j.chroma.2014.04.053
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Perspective: Hollow fibre liquid-phase microextraction - principles, performance, applicability, and future directions. Scientia Chromatographica.  ISSN 1984-4433.  5, s 1- 10
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Recent Developments in Electromembrane Extraction. Analytical Methods.  ISSN 1759-9660.  5(18), s 4549- 4557 . doi: 10.1039/c3ay40547h
 • Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar; Parmer, Marthe Petrine & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Parallel artificial liquid membrane extraction: micro-scale liquid–liquid–liquid extraction in the 96-well format. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  5(11), s 1377- 1385 . doi: 10.4155/bio.13.59
 • Lødøen, Christine Pernille; Eibak, Lars Erik; Rasmussen, Knut Einar; Pedersen-Bjergaard, Stig; Andersen, Therese & Gjelstad, Astrid (2013). Storage of Oral Fluid as Dried Spots on Alginate and Chitosan foam – A New Concept for Oral Fluid Collection. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  5(3), s 317- 325 . doi: 10.4155/BIO.12.315
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Electromembrane extraction from aqueous samples containing polar organic solvents. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1308, s 37- 44 . doi: 10.1016/j.chroma.2013.07.105
 • Seip, Knut Fredrik; Jensen, Henrik; Hovde, Marit; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Electromembrane extraction: Distribution or electrophoresis?. Electrophoresis.  ISSN 0173-0835.  34(5), s 792- 799 . doi: 10.1002/elps.201200587
 • Domínguez, Noelia Cabaleiro; Gjelstad, Astrid; Nadal, Andrea Molina; Jensen, Henrik; Petersen, Nickolaj Jacob; Hansen, Steen Honore; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Selective electromembrane extraction at low voltages based on analyte polarity and charge. Journal of Chromatography A.  ISSN 0021-9673.  1248, s 48- 54 . doi: 10.1016/j.chroma.2012.05.092
 • Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Exhaustive electromembrane extraction of some basic drugs from human plasma followed by liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis.  ISSN 0731-7085.  57, s 33- 38 . doi: 10.1016/j.jpba.2011.08.026
 • Eibak, Lars Erik; Hegge, Anne Bee; Rasmussen, Knut Einar; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2012). Alginate and Chitosan Foam Combined with Electromembrane Extraction for Dried Blood Spot Analysis. Analytical Chemistry.  ISSN 0003-2700.  84(20), s 8783- 8789 . doi: 10.1021/ac301996n
 • Gjelstad, Astrid; Jensen, Henrik; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Kinetic aspects of hollow fiber liquid-phase microextraction and electromembrane extraction. Analytica Chimica Acta.  ISSN 0003-2670.  742, s 10- 16 . doi: 10.1016/j.aca.2011.12.039
 • Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Hollow Fiber Liquid-Phase Microextraction, In Janusz Pawliszyn & Heather L. Lord (ed.),  Comprehensive Sampling and Sample Preparation.  Elsevier.  ISBN 9780123813732.  2.23.  s 475 - 496

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Skjærvø, Øystein; Pilarova, Veronika; Khalikova, Maria; Reubsaet, Leon; Halvorsen, Trine Grønhaug; Gjelstad, Astrid; Øiestad, Elisabeth Leere; Lundanes, Elsa; Wilson, Steven Ray Haakon & Pedersen-Bjergaard, Stig (2018). Those Who Can, Teach: Pharma Stars. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  1118, s 40- 45
 • Gjelstad, Astrid (2017). Does Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction Match the Requirements for an Applicable and High-Throughput Sample Preparation Method from Biological Matrices?.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Liquid-phase microextraction (LPME) – From conceptual development and into routine laboratories.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Microextraction through supported liquid membranes – Tuning the extraction chemistry for biomedical and pharmaceutical applications.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2017). Recent trends in drug analysis using liquid-phase microextraction.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Rasmussen, Knut Einar (2017). Arrested development – Given ongoing challenges in sample preparation and lack of novel alternatives, is it time to give liquid-phase microextraction (LPME) a second chance?. The Analytical Scientist.  ISSN 2051-4077.  49, s 46- 49
 • Ask, Kristine Skoglund; Øiestad, Elisabeth Leere; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - En ny metode for fjerning av fosfolipider.
 • Gjelstad, Astrid (2016). Microextraction from aqueous samples based on supported liquid membranes - recent trends and new applications.
 • Gjelstad, Astrid (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - A New Way to Perform Selective Sample Preparation from Biological Matrices.
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction as a Selective, Single-step Sample Preparation Method of Human Plasma Prior to LC-MS.
 • Kuban, Pavel; Boceka, Petr; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2016). Multiple phase micro-electromembrane extraction for selective pretreatment of raw biological samples.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Drug analysis using liquid-phase microextraction – recent trends and where to go.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Liquid-phase microextraction – recent trends and where to go?.
 • Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2016). Parallel artificial liquid membrane extraction as an efficient tool for removal of phospholipids from human plasma.
 • Ask, Kristine Skoglund; Halvorsen, Trine Grønhaug; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2015). Phospholipid removal from human plasma samples by Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction.
 • Gjelstad, Astrid (2015). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction – A New, Selective Sample Preparation Method from Biological Matrices.
 • Gjelstad, Astrid (2015). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction – A New Way to Perform Selective Sample Preparation from Biological Matrices.
 • Gjelstad, Astrid & Seip, Knut Fredrik (2015). Sample extraction techniques for biological samples: Recent advances and novel applications. Bioanalysis.  ISSN 1757-6180.  7(17), s 2133- 2134 . doi: 10.4155/bio.15.165
 • Huang, Chuixiu; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid; Shen, Xiantao & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Combination of electromembrane extraction and liquid-phase microextraction in a single step: simultaneous extraction of acidic drugs and basic drugs.
 • Vårdal, Linda; Øiestad, Elisabeth Leere; Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2015). Development of Stable, Selective, and Efficient Artificial Liquid Membranes for Electromembrane Extraction (EME).
 • Ask, Kristine Skoglund; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Dried Blood Spots på vannløselige polymere.
 • Eibak, Lars Erik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar & Gjelstad, Astrid (2014). Ekstraksjon av legemidler fra plasma, urin og fullblod ved bruk av elektriske felt.
 • Eibak, Lars Erik; Pedersen-Bjergaard, Stig; Rasmussen, Knut Einar & Gjelstad, Astrid (2014). Water Soluble Biopolymers as Sampling Medium for Dried Blod Spot Analysis.
 • Eibak, Lars Erik; Rasmussen, Knut Einar; Pedersen-Bjergaard, Stig & Gjelstad, Astrid (2014). Parallel Electromembrane Extraction in the 96-well format.
 • Gjelstad, Astrid (2014). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - An Innovative Implementation of Supported Liquid Membrane Extractions into a Multiwell Plate.
 • Gjelstad, Astrid (2014). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME) - A new direction in the field of high-throughput liquid-liquid extraction.
 • Gjelstad, Astrid (2014). Parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) - an innovative implementation of liquid-liquid extraction into a multiwell plate.
 • Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Challenges and new directions in analytical sample preparation. Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(2), s 375- 376 . doi: 10.1007/s00216-013-7457-1
 • Pedersen-Bjergaard, Stig; Gjelstad, Astrid & Parmer, Marthe Petrine (2014). Liquid-phase microextraction in the 96-well format.
 • Seip, Knut Fredrik; Faizi, Moheba; Vergel, Cristina; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Erratum: Stability and efficiency of supported liquid membranes in electromembrane extraction - A link to solvent properties Microextraction Techniques (Analytical and Bioanalytical Chemistry DOI 10.1007/s00216-013-7418- 8). Analytical and Bioanalytical Chemistry.  ISSN 1618-2642.  406(8), s 2217 . doi: 10.1007/s00216-013-7579-5
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Electromembrane extraction – Distribution or electrophoresis?.
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2014). Elektromembranekstraksjon - Distribusjon eller elektroforese?.
 • Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Water Soluble Biopolymers as Sampling Medium for Dried Blood Spot Analysis.
 • Gjelstad, Astrid (2013). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction - Micro-Scale Liquid-Liquid-Liquid Extraction in the 96-well format.
 • Gjelstad, Astrid (2013). Parallel Artificial Liquid Membrane Extraction (PALME) - A New Direction in the Field of High-Throughput Liquid-Liquid Microextraction.
 • Seip, Knut Fredrik; Gjelstad, Astrid & Pedersen-Bjergaard, Stig (2013). Electromembrane Extraction - Distribution or Electrophoresis?.
 • Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2012). Rask og fullstendig elektromembran ekstraksjon fra vandige prøver og ubehandlet humant plasma.
 • Eibak, Lars Erik; Gjelstad, Astrid; Pedersen-Bjergaard, Stig & Rasmussen, Knut Einar (2012). Recent advances in Electromembrane Extraction.
 • Gjelstad, Astrid; Eibak, Lars Erik; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Electromembrane Extraction of Basic Drugs from Biological Matrices Spotted on a Water-soluble Polymer as a Novel Sampling Medium.
 • Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Developments of Electromembrane Extraction from Post Mortem Blood and Saliva.
 • Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Recent Applications of Hollow Fiber Based Microextraction Techniques.
 • Gjelstad, Astrid; Rasmussen, Knut Einar & Pedersen-Bjergaard, Stig (2012). Recent Developments of Electromembrane Extraction From Biological Matrices.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. nov. 2010 15:38 - Sist endret 3. des. 2015 13:21

Forskergrupper