English version of this page

Tall og fakta

Farmasi er læren om legemidler, og ligger i grenseflaten mellom naturvitenskap, helsefag og samfunnsfag. Denne tverrfagligheten gjenspeiles både i våre studieprogrammer og i vår forskning.

Tverrfaglig forskningsprofil

Flere av våre forskningsgrupper er tverrfaglige og går på tvers av avdelings-, institutt- og fakultetsgrenser.

Vi har forskningssamarbeid med en rekke aktører både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider med andre akademiske institusjoner, helseforetak og farmasøytisk industri.

Farmasistudier og -kurs

Hvert år fullfører 50-60 studenter det 5-årige studiet master i farmasi. Vi utdanner kandidater til legemiddelindustri, forskning, offentlig forvaltning og akademia. Utdanningen kvalifiserer også for søknad om autorisasjon som provisorfarmasøyt, og gir mulighet for å jobbe i apotek.

Vi tilbyr også videre- og etterutdanning av kortere varighet, samt mulighet for å ta en erfaringsbasert master i klinisk farmasi.

Publisert 25. mars 2011 11:38 - Sist endret 3. mars 2020 10:28