Nøkkeltall

Nøkkeltall 2016
Vitenskapelige årsverk 90
- hvorav faste 31
- hvorav II-ere 1,4
- hvorav midlertidige 10,6
- hvorav stipendiater/postdoktorer 47 (68*)
Ingeniørårsverk 16
Administrative årsverk 10
Studenter Masterprogram i farmasi (5-årig) 325
Studenter Etter- og videreutdanning 21
Vitenskapelige publikasjoner 138
Doktorgrader 10

* Inkluderer selvfinansierende stipendiater og stipendiater som har annen arbeidsgiver enn Farmasøytisk institutt, og som er tatt opp til doktorgradsprogrammet ved MN-fakultetet.

Publisert 28. sep. 2017 16:02 - Sist endret 28. sep. 2017 16:02