Nøkkeltall

Opplysningene om årsverk er hentet fra NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Nøkkeltall 2019
Vitenskapelige årsverk 96,9
- hvorav årsverk, faste 43,9
- hvorav årsverk, professor II 1
- hvorav årsverk, stipendiater/postdoktorer 52 (68*)
Ingeniørårsverk 19,4
Administrative årsverk 8,95
Studenter masterprogram i farmasi (5-årig) 335
Studenter etter- og videreutdanning 60
Vitenskapelige publikasjoner 136
Doktorgrader 10

* Inkluderer selvfinansierende stipendiater og stipendiater som har annen arbeidsgiver enn Farmasøytisk institutt, og som er tatt opp til doktorgradsprogrammet ved MN-fakultetet.

Publisert 28. sep. 2017 16:02 - Sist endret 3. mars 2020 14:47