Nøkkeltall

Opplysningene om årsverk er hentet fra HK-dirs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Nøkkeltall 2021
Vitenskapelige årsverk 93,95
- hvorav årsverk, faste 41,3
- hvorav årsverk, professor II -
- hvorav årsverk, stipendiater/postdoktorer 51,65
Ingeniørårsverk 20,6
Administrative årsverk 9,65
Studenter masterprogram i farmasi (5-årig) 310
Studenter etter- og videreutdanning 55
Vitenskapelige publikasjoner 152
Doktorgrader 9

* Inkluderer selvfinansierende stipendiater og stipendiater som har annen arbeidsgiver enn Farmasøytisk institutt, og som er tatt opp til doktorgradsprogrammet ved MN-fakultetet.

Publisert 28. sep. 2017 16:02 - Sist endret 30. mai 2022 10:53