Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU)

LAMU-medlemmar

Representantar Vara Gruppe
Kathrin Bjerknes   Arbeidsgivar
Solfrid Odnes   Arbeidsgivar
Camilla Stensrud   Arbeidsgivar
Bente A. Breiby Iuliana Johansen Arbeidstakar
Iuliana Johansen Inger Oulie Arbeidstakar
Stig Pedersen-Bjergaard Cecilie Morland Arbeidstakar
Anne Marte Baarset   Student

I 2020 er det arbeidstakarsida som har leiarvervet i LAMU.

Sekretær

Administrasjonen

Møteplan

  • 10.mars
  • 28.april
  • 18.juni
  • 22. september
  • 10. november
  • 9. desember