Kontaktinformasjon

Studieprogram

  • Farmasi (master fem år): 1. avdeling

Studieveiledning og -administrasjon

Studiekonsulent Nina Woldene

Telefon: 22 85 78 20

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Studieprogram

  • Farmasi (master 5 år): 2. avdeling

 

Studiekonsulent Kristin J. Grasmo

Telefon: 22 85 76 40

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Eksamen

EVU-kurs

Studiekonsulent Tom A. Caspersen

Telefon: 22 85 70 01

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Opptak

Innpassingsopptak til masterstudiet i Farmasi

  • Jevngodopptak

 

Studiekonsulent Nina Woldene

Telefon: 22 85 78 20

E-post: studieinfo@farmasi.uio.no

Godkjenning av ekstern utdanning

Utsettelse av verneplikt eller siviltjeneste

 

MN-studieinfo

Telefon: 22 85 63 44

E-post: studieinfo@mn.uio.no

Opptak, semesterregistrering

  • Opptak masterstudiet i farmasi
  • Studiekompetanse
  • Semesteravgift og semesterregistrering

Knutepunktet

Lucy Smiths hus

E-post: studentinfo@admin.uio.no

Telefon: 22 85 82 00

Åpningstid: 10.00 - 15.00 (man-fre)