Ingunn Björnsdottir

Bilde av Ingunn Björnsdottir
English version of this page
Telefon +47 22856650
Mobiltelefon 93621551
Rom 472
Brukernavn
Besøksadresse Gydasvei 8 0363 OSLO
Postadresse Postboks 1068 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Min hovedinteresse er farmasøytisk policy, herunder rasjonelt legemiddelforbruk, helseøkonomiske analyser, optimering av farmasøytens intervensjoner og forskning i legers ordinasjonsvaner. Jeg har forsket i islandske legers antibiotika-ordinasjoner, farmasøyters rådgivning, legemiddelsalg/-forbruk, datakvalitet, pasienters perspektiv og konsekvenser av lovendringer.

Undervisning

Praksiskoordinator - apotekpraksis (FRM 4000 - Praktisk farmasi).

Underviser også litt i FRM 4040 - Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter

Bakgrunn

CEO, Research Institute for Pharmaceutical Outcomes and Policy, University of Iceland, nov 2008 - mars 2010

Ekstern foreleser/veileder, University of Iceland, 1993 - 2004 og 2009 -

Icelandic Directorate of Health, August 2011- December 2012

Icelandic Medicine Pricing and Reimbursement Committee, April 2011-July 2011

Icelandic Ministry of Health/Welfare, May – Dec. 2008, April 2010 – March 2011

Associate Professor, The Danish University of Pharmaceutical Sciences, Københavns Universitet, aug 2005 – juli 2007

CEO, Islands Farmaceutforening, aug 1998 - juni 2005 (deltid)

Spesialist, The State Social Security Institute, feb - juli 1999 (40%)

Chief pharmacist, Hospital & Nursing/Retirement Home, Akranes, Island, mars 1996 – juli 1998 (40%)

Chief pharmacist, apoteket i Akranes, aug 1987 – feb 1996

Chief pharmacist, apoteket i Húsavík, aug 1984 – juli 1987

 

Kort CV (.pdf)

Publikasjonsliste (.pdf)

 

Emneord: Samfunnsfarmasi, Farmasøytisk policy, Legemiddeløkonomi, Helseøkonomi, Registerbasert forskning, Kvalitative metoder, Global health
Publisert 4. mars 2014 09:22 - Sist endret 21. jan. 2020 13:23