Biologisk materiale og kulturer

Når man arbeider med biologisk materiale eller kulturer er det viktig å vaske hendene ofte for å unngå infeksjoner. Bruk også håndkrem. Løsninger som inneholder levende materiale, virus eller plasmider skal være autoklavert før man heller løsningen i vasken. Flasker og kolber med innhold skal ikke være umerkede. Merkingen må stemme med innholdet. Fjern merking før utstyret settes til vask. Bruk ikke andres pipetter uten å spørre!

Dekontaminering av biologisk avfall og utstyr

Publisert 11. mars 2016 13:49 - Sist endret 6. des. 2019 09:01