Instrumenter og faremomenter

Dewar-kar

HPLC

GC

Kjøleskap

Kompressor og fluid bed apparatur

Laboratorieoppvaskmaskin

NMR

Rotavapor

Ultralydbad

UV-lamper

Varmluftspistol

Vekter

Dewar-kar

Implosjonsfare pga. innvendig vakuum. Kalde løsninger må ikke helles på kanten av karet!

HPLC (Høytrykksvæskekromatografi)

Overtrykk kan sprenge slanger og forårsake sprut av løsemiddel/prøveløsning.

GC (gasskromatografi)

Operatør må være oppmerksom på at injektor- og detektorområdene på

instrumentet holder høy temperatur. Dette gjelder også kolonneovnen.

Kjøleskap (vanlige)

Skal ikke brukes til lagring av brannfarlige kjemikalier, pga. at gnister fra termostat og lyspære medfører brann- og eksplosjonsfare.

Kompressor og fluid bed apparatur

Sørg for å fjerne trykk før slanger demonteres.

Laboratorieoppvaskmaskin

Hold området rundt maskinen ryddig. Fjern rent glassutstyr, når maskinen er ferdig. Undersøk og rengjør bunn og bunnfilter. Knust glass kastes i glassavfallsbeholder.

NMR

NMR-instrument omgis av magnetfelt, som kan skade kort med magnetstripe (f.eks. minibankkort, nøkkelkort, lånekort), bærbar PC (fjerner data på harddisken), klokker, elektronisk utstyr. Personer med pacemaker og personer som har proteser/innopererte deler av magnetisk metall i kroppen har ikke lov til å gå inn på NMR-laben. Dette er for deres egen sikkerhet siden pacemakeren kan slutte å virke slik den skal.

Rotavapor

Les hele bruksanvisningen før du begynner å bruke rotavaporen.

Følg sikkerhetsanvisningene i SOP.

Rotavapor skal bare brukes av ansatte og masterstudenter som gjennom opplæring eller egen yrkeserfaring har en god forståelse av de farene som kan oppstå når de bruker utstyret.

De som ikke har fått opplæring, skal ikke bruke rotavapor på egen hånd.

Rundkolber med sprekker/sprekkdannelse skal ikke brukes, da de kan implodere (eksplodere innover) pga vakuum. Rotavaporer bør helst være tilkoblet membranpumper med kjølefelle og avgass til avtrekkskap, og ikke tilkoblet vannstrålepumpe, der mye av løsemidlet som fordamper vil forsvinne i avløpet.

Verneutstyr som beskyttelsesbriller og labfrakk skal alltid brukes ved arbeid med rotavapor.
Papirkopier av bruksanvisning og SOP (standard operasjonsprosedyre) for den enkelte type rotavapor skal alltid være tilgjengelige ved siden av utstyret.

Det henvises til Farmasøytisk institutts fellesområde N:\HMS for følgende bruksanvisning for bruk av rotavapor: Büchi Rotavapor Operation Manual.pdf.
I denne finnes en god beskrivelse av riktig bruk, faremomenter og sikkerhet generelt ved bruk av rotavapor.

Ultralydbad

Rister løs molekyler. Ikke putt kroppsdeler ned i karet.

UV-lamper (håndholdte lamper med og uten stativ og i instrumenter)

Kortbølget lys (254nm) og langbølget lys (365/366nm). UV-lys må ikke rettes mot noen. Bølgelengde og energi er omvendt proporsjonalt. Dvs. at jo kortere bølgelengde, jo mer energi og jo farligere.

Varmluftspistol (elektrisk)

Høy temperatur/sterk varme. Utvis forsiktighet ved bruk. Slå den av, når den ikke er i bruk. Varmluftspistoler kan spalte produkter, antenne løsemidler, forårsake brann og brannskade.

Vekter

Holdes rene for å unngå eksponering for kjemikalier eller biologisk materiale.

Publisert 23. feb. 2016 09:58