Brannvern

Eiendomsavdelingen (EA) ved Driftsområde Nedre Blindern har ansvar for brannberedskapen i byggene der FAI holder til. Det inkluderer også Gydas vei, men der har Statsbygg ansvaret for bygg og bygningsteknisk infrastruktur.

 

Brannvern ved UiO

Branninstruks - generell og for brukere (ikke Gydas vei) 

  • Møteplass Farmasibygningen: Mellom Farmasibygningen (BL25) og Helga Engs hus (BL20)
  • Møteplass ZEB: Utgang A - Over veien til Geofagbygningen, Utgang C - Parkeringsplassen nedenfor

Branninstruks Gydas vei (STAMI) (pdf)

 

Etasjekontakter brann

 

Publisert 23. feb. 2016 09:57 - Sist endret 26. feb. 2019 16:55