Brannvern

Eiendomsavdelingen (EA) ved Driftsområde Nedre Blindern har ansvar for brannberedskapen i byggene der FAI holder til. Det inkluderer også Gydas vei, men der har Statsbygg ansvaret for bygg og bygningsteknisk infrastruktur.

Brannvern ved UiO

Branninstruks - generell og for brukere (ikke Gydas vei) 

Branninstruks Gydas vei (STAMI) (pdf)

Etasjekontakter brann

Publisert 23. feb. 2016 09:57 - Sist endret 8. des. 2021 12:49