English version of this page

HMS-opplæring FAI

Alle ansatte skal sette seg inn i instituttets HMS-rutiner og gjennomgå HMS-opplæringen etter planen nedenfor. Avhengig av hvilken rolle man er tilsatt i må obligatoriske kurs gjennomføres, og for øvrig plikter alle ansatte å holde seg oppdatert på HMS innenfor det som er relevant for den enkeltes stilling.

Nærmeste leder har ansvar for at de nødvendige HMS-rutiner er kjent og blir fulgt. Leder har ansvar for at nødvendig opplæring er gjennomført og dokumentert. Enhet for HMS har ansvar for at moduloppdelt grunnopplæring tilbys årlig. Det er utarbeidet en plan for HMS-opplæringen, se nedenfor.

Studenter skal gjennomgå nettbasert HMS-opplæring, og nettbasert laboratoriesikkerhetskurs er obligatorisk for alle masterstudentene.

Plan for HMS-opplæring ved FAI

Opplæringen skal bekreftes ved utfylling av Egenerklæringsskjema, se høyremenyen, som sendes Instituttkontoret.

1. Obligatorisk for alle ansatte ved FAI

2. Obligatorisk for de som skal arbeide på lab.

 

1. Obligatorisk for alle ansatte ved FAI:

1.1. Beredskapsplaner

Vite hvor man finner, samt lese Beredskapsplan for UiO og for FAI.

1.2. HMS-organisasjonen ved FAI*

Kjenne til representanter i HMS-organisasjonen ved instituttet:
Ledelse, HMS-koordinator, Verneombud, LAMU, Etasjekontakter brannvern, Strålevernansvarlig

1.3. Brannvern*

Se film om brannvern, samt bli vist nødutganger, varslingssystem, slukkeutstyr o.l. i nærmiljøet rundt arbeidsplassen.
Lese generell branninstruks og oversikt over etasjekontakter.

1.4. Varslingssystemet*

Lese om varsling av kritikkverdige forhold og HMS-avvik, samt hvordan man gir beskjed til EA om mangler ved drift/vedlikehold/renhold.

1.5. HMS-systemet ved UiO og FAI*

Sette seg inn og vite hvor man finner utfyllende informasjon i HMS-systemet ved UiO, MN og FAI. Lese det som er relevant for den enkeltes stilling.

1.6. Nettkurs i Sikkerhet og fysisk arbeidsmiljø

Fullføre nettkurset HMS0501 Sikkerhet og fysisk miljø.

 

2. Obligatorisk for de som skal arbeide på lab:

2.1. Laboratoriesikkerhet*

Avhengig av hvilke oppgaver vedkommende skal ha så må det gis nødvendig opplæring i laboratoriesikkerhet, se også HMS på laboratoriet. Likeledes må rutiner og prosedyrer gjennomgås.
Fullføre nettkurs i stoffkartoteket (EcoOnline) og i håndtering av kjemikalier og gass.

2.2. Nettkurs i Laboratoriesikkerhet

Fullføre kurset HMS0503 Laboratoriesikkerhet.

2.3. Stoffkartotek*

FAI bruker EcoOnline og elektronisk tilgang til datablader, se også Prosedyre for stoffkartotek. Fullføre nettkurs i for brukere av stoffkartotek. Stoffkartotekansvarlig kan gi ytterligere opplæring i bruk av EcoOnline ved behov.

2.4. Obligatoriske HMS-kurs

HMS-koordinator ved FAI har sammenfattet en oversikt over de HMS-kursene som er obligatoriske for ansatte ved FAI som skal arbeide på lab.

2.5. GMO

Prosedyre for arbeid med genmodifiserte organismer (GMO)

2.6. Avfallshåndtering*

Avfallshåndtering ved instituttet skal gjennomgås.

 

*Gjelder også master- og utvekslingsstudenter.

 

Publisert 17. aug. 2017 09:08 - Sist endret 7. mai 2021 07:19