English version of this page

HMS-organisasjon

Ledelse

Ansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er et lederansvar på alle nivåer. HMS-saker skal forsøkes løst på lavest mulig nivå i linjen, for å tilstrebe lokal medvirkning fra de ansatte.

HMS-koordinator: (under ansettelse)

LAMU

Det lokale arbeidsmiljøutvalget (LAMU) skal jobbe for et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø lokalt.

Verneombud

Verneombud velges blant de ansatte. Mer om verneombudorganisasjonen ved UiO.

Ledende verneombud: Bente Amalie Breiby

Etasjekontakt brannvern

Etasjekontakt brannvern har en del kontrolloppgaver og skal ha kjennskap til branninstruksen og aktiviteten i den etasjen vedkommende er ansvarlig for.

Strålevernskoordinator

Strålevernskoordinator FAI: HMS-koordinator (under ansettelse)