Lokal beredskapsplan

Den lokale beredskapsplanen til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet skildrar tiltak og ansvarlege ved hendingar hvor det er eit behov for krisehandtering.

Beredskapsplan

Kva gjer du ved krisehendingar?

Ved ulukker eller farlege situasjonar skal du ringe vakt- og alarmsentralen ved UiO på 22 85 66 66 (døgnbemanna), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppa på Det matematisk-naturvitskaplege fakultet

Beredskapsgruppa ved fakultetet ledes av dekanen. Fakultetet har ein lokal beredskapsgruppe med ni personar som har ulike rollar. 

Evaluering fra beredskapsøvelse november 2018 (pdf, kun tilgang for beredskapsgruppa ved MN)

Publisert 22. mai 2018 10:10 - Sist endra 5. mars 2020 10:09