English version of this page

Laboratoriejournal

bilde av journalbok
Labjournal

Føring av godkjent laboratoriejournal er obligatorisk for alle eksperimentelle fag. Journalen skal føres på en slik måte at andre kan gjenta forsøkene. Hovedformålet med journalen er å dokumentere laboratoriearbeid som eventuelt skal publiseres.

Journalen er UiOs eiendom og må innleveres ved utklarering eller når prosjektet avsluttes. Laboratoriejournalen skal oppbevares forsvarlig av instituttet eller avdelingen i minst 10 år etter forsøkene er avsluttet.

Et sekundært mål med laboratoriejournalen er å gi grunnlag for patenter. Retningslinjer for bruk av laboratoriejournal beskrives under. I tillegger disse beskrevet på norsk og engelsk innledningsvis i boken.

Denne er utarbeidet i samarbeid med BIO, NHM og MN-fakultetet.

Generelle retningslinjer

  1. Veileder/gruppeleder/prosjektleder har ansvar for at alle som deltar i hans/hennes gruppe/prosjekt fører laboratoriejournal etter gjeldende retningslinjer (Håndbok for forskningsetikk, Forskningadministrasjonen UiO).
  2. Laboratoriejournalen er personlig og skal føres av en person.
  3. Manglende innlevering ved endt arbeidsforhold kan hindre utklarering, utlevering av vitnemål og straffeforfølges Det er lov å kopiere fra egen journal og ta dette med seg til ny arbeidsplass.

Bestilling av laboratoriejournal

Laboratoriejournalen kjøpes inn av MN-fakultetet sentralt og gjøres tilgjengelig for de enkelte instituttene via innkjøpskontorene.

Kontakt: Kine Lundhagen Hesselroth

Hvordan føre journal

Føring av patentaktiviteter

Hvis forsøkene skal danne grunnlag for en patentsøknad er det nødvendig med klare, konsise, kronologiske innføringer med tydelig datering. Alle sidene skal signeres og dateres. For å kunne støtte seg til disse datoene bør sidene også signeres av annen person. Ved å signere feltet “Witnessed and understood by" bekrefter personen at han eller hun har lest og forstått intensjonen med forsøket.

Spørsmål knyttet til patentsøknader kan rettes til seniorrådgiver/advokat jostein.greve@admin.uio.no