Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved MNs fakultetsadministrasjon

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordeling er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.

Det lokale arbeidsmiljøutvalet skal jobbe for eit godt arbeids- og læringsmiljø. Sjå sentrale HMS-sider for meir informasjon.

Arbeidsgivers representanter Arbeidstakers representanter 2018-2020
Mona Bratlie Marianne Jacobsen (vara Ivar Refsland )
Ingse M.W. Noremsaune Helene B. Jansen (vara Therese Ringvold)

Observatør: Områdeleder nedre Blindern

Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch

Publisert 3. apr. 2008 13:08 - Sist endra 11. mai 2018 09:54