Lokalt arbeidsmiljøutval (LAMU) ved MNs fakultetsadministrasjon

Klare og kjende ansvars-, myndighets- og oppgavefordeling er ein forutsetnad for eit godt HMS-arbeid og for å overhalde HMS-krava i regelverket.

Det lokale arbeidsmiljøutvalet skal jobbe for eit godt arbeids- og læringsmiljø. Sjå sentrale HMS-sider for meir informasjon.

Representanter for perioden 2020-21

 

Arbeidsgivers representanter

Arbeidstakers representanter (vara)
Ingse M.W. Noremsaune Marianne Jacobsen (Beate Wiker ny 2020)
Julie Øybø (ny fra 2019) Elin Thoresen (ny 2020)

Observatør: Områdeleder nedre Blindern

Sekretær: Cecil B. Tidemand Grosch

Publisert 3. apr. 2008 13:08 - Sist endra 19. apr. 2021 12:14