English version of this page

Fakultetsleiinga

Fakultetsleiinga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet består av ei vald leiing og ei administrativ leiing. 

Dekan

portrettbilde

Prodekan studier

Portrettbilde

Visedekan forskning

portrettbilde

Visedekan innovasjon og samfunnskontakt

Fakultetsdirektør

Portrettbilde

Assisterende fakultetsdirektør

Portrettbilde