Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet.

Fakultetsadministrasjonen er delt inn i flere funksjonsområder, og ledes av fakultetsdirektøren, med dekanen som leder for hele fakultetets virksomhet.

Se alle ansatte i administrasjonen

Kontakt

Postadresse Postboks 1032 Blindern N-0315 OSLO Besøksadresse Fysikkbygningen Øst Sem Sælandsvei 24 0371 Oslo Telefon: (47) 22 85 52 00 E-post:

Enhetskoder

Gammel stadkode 150011 Vortex, FS m.m.