Solveig Kristensen

Dekan
Bilde av Solveig  Kristensen
English version of this page
Telefon +47 22854218
Mobiltelefon +47 40286574
Rom Fysikk Ø268 Dekanat
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Faglige ansvarsområder

Som dekan ved Norges eldste, største og fremste fakultet innen bredden av realfag og teknologi er en av mine viktigste oppgaver å hegne om universitetets og den enkelte forskers frie rolle i samfunnet. Dekanatets visjon er å videreutvikle og heve vårt fakultet ytterligere som et ledende europeisk forskningsfakultet med utdanning på høyt internasjonalt nivå. Basert på dette skal vi styrke og tydeliggjøre vår rolle som en sentral samfunnsaktør og være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor.

Realfag og teknologi er avgjørende for en bærekraftig utvikling innen grunnleggende områder som miljø og klima, produksjon av energi, drikkevann og mat, diagnostikk og behandling av sykdom, og ikke minst digitalisering av hele samfunnet. Ved fremragende forskning, utvikling av nye forskertalenter og utdanning av unge kandidater med høy etterspurt kompetanse bidrar fakultetet til kunnskapsgrunnlaget som samfunnet trenger. Dekanatets jobb er å legge forholdene godt til rette for å fylle disse oppgavene. Et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte og studenter er en forutsetning for å lykkes, og høyt prioritert i vårt dekanat. Vi har fokus på å utvikle fakultetet i en miljøvennlig retning, der bærekraft danner et viktig grunnlag for prioritering.

Forskning og undervisning

Som forsker har jeg vært opptatt av utvikling og karakterisering av legemiddelformuleringer til fotodynamisk terapi (PDT) og radioaktiv strålingsterapi, med fokus på kreftterapi og behandling av bakterieinfeksjoner. Studier av fotokjemisk stabilitet og kartlegging av fotokjemiske reaksjonsmekanismer har alltid vært en sentral del av min forskning.

Jeg har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av det femårige integrerte Masterprogrammet i farmasi og videreutdanning innen Klinisk farmasi. Jeg har arbeidet med emneutvikling og undervisning innen:

Farmasi (master 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

 • Dekan, MN-fakultetet, UiO, 2021(-2024)
 • Prodekan forskning, MN-fakultetet, UiO, 2019-2020
 • Prodekan studier, MN-fakultetet, UiO, 2013-2019
 • Professor Galenisk farmasi, UiO, 2009
 • 1. amanuensis Galenisk farmasi, UiO, 1996-2009
 • Dr.scient Galenisk farmasi, UiO, 1997
 • Cand.pharm., UiO, 1990

Verv

Nasjonalt

 • Sigma2 - styremedlem
 • Norsk Regnesentral - medlem valgstyret
 • Fakultetsstyret ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB - varamedlem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiO

 • Fakultetsstyret ved MN - leder
 • Museumsstyret ved Naturhistorisk museum (NHM) - varamedlem
 • Likestillingsnettverket ved MN - leder
 • Dekanmøtet UiO - medlem
 • Styringsgruppe for Livsvitenskap ved UiO - medlem
 • UiO:Livsvitenskap - styremedlem
 • Sentral koordineringsgruppe for IT-ALL ved UiO - leder
 • CCSE - Center for Computing in Science Education - styreleder
 • Ansettelsesutvalget ved MN - leder
 • dScience - Centre for Computational and Data Science - styreleder
 • Visual Intelligence, SFI - styremedlem

Prosjekter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • FRONT - Future Research and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology - Prosjektleder
Emneord: Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi
Publisert 7. jan. 2013 12:40 - Sist endret 23. mars 2021 15:54

Forskergrupper