Solveig Kristensen

Dekan
Bilde av Solveig  Kristensen
English version of this page
Telefon +47 22854218
Mobiltelefon +47 40286574
Rom Fysikk Ø268 Dekanat
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1032 Blindern 0315 OSLO

Faglige ansvarsområder

Som dekan ved Norges eldste, største og fremste fakultet innen bredden av realfag og teknologi er en av mine viktigste oppgaver å hegne om universitetets og den enkelte forskers frie rolle i samfunnet. Dekanatets visjon er å videreutvikle og heve vårt fakultet ytterligere som et ledende europeisk forskningsfakultet med utdanning på høyt internasjonalt nivå. Basert på dette skal vi styrke og tydeliggjøre vår rolle som en sentral samfunnsaktør og være en attraktiv samarbeidspartner for næringsliv og offentlig sektor. 

Realfag og teknologi er avgjørende for en bærekraftig utvikling innen grunnleggende områder som miljø og klima, produksjon av energi, drikkevann og mat, diagnostikk og behandling av sykdom, og ikke minst digitalisering av hele samfunnet. Ved fremragende forskning, utvikling av nye forskertalenter og utdanning av unge kandidater med høy etterspurt kompetanse bidrar fakultetet til kunnskapsgrunnlaget som samfunnet trenger. Dekanatets jobb er å legge forholdene godt til rette for å fylle disse oppgavene. Et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte og studenter er en forutsetning for å lykkes, og høyt prioritert i vårt dekanat. Vi har fokus på å utvikle fakultetet i en miljøvennlig retning, der bærekraft danner et viktig grunnlag for prioritering.

Forskning og undervisning

Som forsker har jeg vært opptatt av utvikling og karakterisering av legemiddelformuleringer til fotodynamisk terapi (PDT) og radioaktiv strålingsterapi, med fokus på kreftterapi og behandling av bakterieinfeksjoner. Studier av fotokjemisk stabilitet og kartlegging av fotokjemiske reaksjonsmekanismer har alltid vært en sentral del av min forskning.

Jeg har lang erfaring med utvikling og kvalitetssikring av det femårige integrerte Masterprogrammet i farmasi og videreutdanning innen Klinisk farmasi. Jeg har arbeidet med emneutvikling og undervisning innen:

Farmasi (master 5 år):

Klinisk farmasi (erfaringsbasert master):

Bakgrunn

 • Dekan, MN-fakultetet, UiO, 2021(-2024)
 • Prodekan forskning, MN-fakultetet, UiO, 2019-2020
 • Prodekan studier, MN-fakultetet, UiO, 2013-2019
 • Professor Galenisk farmasi, UiO, 2009
 • 1. amanuensis Galenisk farmasi, UiO, 1996-2009
 • Dr.scient Galenisk farmasi, UiO, 1997
 • Cand.pharm., UiO, 1990

Verv

Nasjonalt

 • Sigma2 - leder av Koordineringsutvalget
 • Norsk Regnesentral - medlem valgstyret
 • Fakultetsstyret ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, NMBU - styremedlem
 • Oslotech - styremedlem
 • Fakultetsstyret ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet, UiB - varamedlem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og UiO

 • Fakultetsstyret ved MN - leder
 • Likestillingsnettverket ved MN - leder
 • Dekanmøtet UiO - medlem
 • Styringsgruppe for Livsvitenskap ved UiO - medlem
 • CCSE - Center for Computing in Science Education - styreleder
 • Ansettelsesutvalget ved MN - leder
 • dScience - Centre for Computational and Data Science - styreleder
 • Visual Intelligence, SFI - styremedlem

Prosjekter

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • FRONT - Future Research and Organizational development in Natural sciences, Technology and Theology - Prosjektleder
Emneord: Life science, Farmasi, Legemidler, Legemiddelteknologi, Legemiddelformulering, Legemiddelstabilitet, Lysstabilitet, Fotodynamisk terapi, Radiofarmasi, Nanoteknologi

Publikasjoner

 • Cuccato, Nicola; Nardo, Luca; Kristensen, Solveig; Tønnesen, Hanne Hjorth & Tovsen, Marianne Lilletvedt (2018). Solubilization of the chlorin TPCS2a in the presence of Pluronic® F127/Tween 80 mixtures. Pharmaceutical development and technology (Print). ISSN 1083-7450. doi: 10.1080/10837450.2018.1515955.
 • Frenvik, Janne Olsen; Dyrstad, Knut; Kristensen, Solveig & Ryan, Olav B. (2017). Development of separation technology for the removal of radium-223 from targeted thorium conjugate formulations. Part II: purification of targeted thorium conjugates on cation exchange columns. Drug Development and Industrial Pharmacy. ISSN 0363-9045. 43(9), s. 1440–1449. doi: 10.1080/03639045.2017.1318906.
 • Frenvik, Janne Olsen; Dyrstad, Knut; Kristensen, Solveig & Ryan, Olav B. (2017). Development of separation technology for the removal of radium-223 from targeted thorium conjugate formulations. Part I: purification of decayed thorium-227 on cation exchange columns. Drug Development and Industrial Pharmacy. ISSN 0363-9045. 43(2), s. 225–233. doi: 10.1080/03639045.2016.1234484.
 • Bjerknes, Kathrin; Bøyum, Silje; Kristensen, Solveig; Brustugun, Jørgen & Wang, Siri (2017). Manipulating tablets and capsules given to hospitalised children in Norway is common practice. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 106(3), s. 503–508. doi: 10.1111/apa.13700.
 • Frenvik, Janne Olsen; Kristensen, Solveig & Ryan, Olav Benjamin (2015). Development of separation technology for the removal of radium-223 from decayed thorium-227 in drug formulations. Material screening and method development. Drug Development and Industrial Pharmacy. ISSN 0363-9045. 42(8), s. 1215–1224. doi: 10.3109/03639045.2015.1118494.
 • Baertschi, Steven W.; Clapham, David; Foti, Chris; Kleinman, Mark H.; Kristensen, Solveig & Reed, Robert A. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Implications of In-Use Photostability: Proposed Guidance for Photostability Testing and Labeling to Support the Administration of Photosensitive Pharmaceutical Products, Part 2: Topical Drug Product. Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0022-3549. 104(9), s. 2688–2701. doi: 10.1002/jps.24396.
 • Tovsen, Marianne Lilletvedt; Smistad, Gro; Bjerke, Trude Marie; Tønnesen, Hanne Hjorth & Kristensen, Solveig (2015). Physicochemical Stability of Emulsions and Admixtures for Parenteral Nutrition during Irradiation by Glass-Filtered Daylight at Standardized Conditions. PDA journal of pharmaceutical science and technology. ISSN 1079-7440. 69, s. 346–354. doi: 10.5731/pdajpst.2015.01036.
 • Generalov, Roman; Kuan, Woo Boon; Chen, Wei; Kristensen, Solveig & Juzenas, Petras (2015). Radiosensitizing effect of zinc oxide and silica nanocomposites on cancer cells. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. ISSN 0927-7765. 129, s. 79–86. doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.03.026.
 • Tovsen, Marianne Lilletvedt; Bruzell, Ellen; Ferrari, Erika; Saladini, Monica; Gaware, Vivek S. & Másson, Már [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Antibacterial phototoxic effects of synthetic asymmetric and glycosylated curcuminoids in aqueous formulations: Studies on curcumin and curcuminoids. LIV. Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology. ISSN 1011-1344. 140, s. 150–156. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2014.07.013.
 • Sobczynski, Jan; Kristensen, Solveig & Berg, Alf Kristian (2014). The influence of Pluronics nanovehicles on dark cytotoxicity, photocytotoxicity and localization of four model photosensitizers in cancer cells. Photochemical and Photobiological Sciences. ISSN 1474-905X. 13(1), s. 8–22. doi: 10.1039/c3pp50181g.
 • Hegge, Anne Bee; Vukicevic, Milica; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2013). Solid dispersions for preparation of phototoxic supersaturated solutions for antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) Studies on curcumin and curcuminoides L. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. ISSN 0939-6411. 83(1), s. 95–105. doi: 10.1016/j.ejpb.2012.09.011.
 • Baertschi, Steven W; Clapham, David; Foti, Chris; Jansen, Patrick; Kristensen, Solveig & Reed, Robert A. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Implications of in -use photostability: proposed guidance for photostability testing and labeling to support the administration of photosensitive pharmaceutical products, part 1: drug products administered by injection. Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0022-3549. 102(11), s. 3888–3899. doi: 10.1002/jps.23717.
 • Singh, Ravinder; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2013). Influence of vehicle properties and excipients on hydrolytic and photochemical stability of curcumin in preparations containing Pluronics. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 68, s. 160–169.
 • Singh, Ravinder; Tønnesen, Hanne Hjorth; Kristensen, Solveig & Berg, Kristian (2013). The influence of Pluronics (R) on dark cytotoxicity, photocytotoxicity, localization and uptake of curcumin in cancer cells: studies of curcumin and curcuminoids XLIX. Photochemical and Photobiological Sciences. ISSN 1474-905X. 12(3), s. 559–575. doi: 10.1039/c2pp25249j.
 • Sobczynski, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth & Kristensen, Solveig (2013). Influence of aqueous media properties on aggregation and solubility of four structurally related meso-porphyrin photosensitizers evaluated by spectrophotometric measurements. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 68, s. 100–109. doi: 10.1691/ph.2013.2130.
 • Singh, Ravinder; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2012). Influence of vehicle properties and excipients on hydrolytic and photochemical stability of curcumin in preparations containing Pluronics. Studies on curcumin and curcuminoids XLVIII. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 67(11), s. 1–10. doi: 10.1039/c2pp25249j.
 • Nardo, Luca; Kristensen, Solveig; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders & Lilletvedt, Marianne (2012). Solubilization of the photosensitizers TPCS2a and TPPS2a in aqueous media evaluated by time-resolved fluorescence analysis. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 67(7), s. 598–600. doi: 10.1691/ph.2012.1791.
 • Hegge, Anne Bee; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2012). Photoinactivation of Stahpylococcus epidermidis biofilms and suspensions by the hydrophobic photosensitizer curcumin- effect of selected nanocarrierStudies of curcumin and curcuminoides XLVII. European Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0928-0987. 47(1), s. 65–74. doi: 10.1016/j.ejps.2012.05.002.
 • Singh, Ravinder; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2012). Influence of cosolvents, ionic strength and the method of sample preparation on the solubilization of curcumin by Pluronics and HP-γ-cyclodextrin Studies of curcumin and curcuminoids, XLIV. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 67(2), s. 131–142. doi: 10.1691/ph.2012.1097.
 • Generalov, Roman; Kavaliauskiene, Simona; Westrøm, Sara; Chen, Wei; Kristensen, Solveig & Juzenas, Petras (2011). Entrapment in phospholipid vesicles quenches photoactivity of quantum dots. International Journal of Nanomedicine. ISSN 1176-9114. 6, s. 1875–1888. doi: 10.2147/IJN.S22953.
 • Lilletvedt, Marianne; Smistad, Gro; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders & Kristensen, Solveig (2011). Solubilization of the novel anionic amphiphilic photosensitizer TPCS2a by nonionic Pluronic block copolymers. European Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0928-0987. 43(3), s. 180–187. doi: 10.1016/j.ejps.2011.04.004.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, E; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2011). A screening of curcumin derivatives for antibacterial phototoxic effects Studies on curcumin and curcuminoids. XLIII. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 66(1), s. 69–74. doi: 10.1691/ph.2011.0154.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders; Sande, Sverre Arne & Kristensen, Solveig (2011). Evaluation of physicochemical properties and aggregation of the photosensitizers TPCS2a and TPPS2a in aqueous media. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 66(5), s. 325–333. doi: 10.1691/ph.2011.0337.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, Therese; Melvik, J.E.; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2011). Formulation and Bacterial Phototoxicity of Curcumin Loaded Alginate Foams for Wound Treatment Applications: Studies on Curcumin and Curcuminoides XLII. Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0022-3549. 100(1), s. 174–185. doi: 10.1002/jps.22263.
 • Lilletvedt, Marianne; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2010). Lumichrome complexation by cyclodextrins: Influence of pharmaceutical excipients. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 65(12), s. 871–876. doi: 10.1691/ph.2010.0680.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2010). Photokilling of bacteria by curcumin in selected polyethylene glycol 400 (PEG 400) preparations Studies on curcumin and curcuminoids, XLI. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 65(8), s. 600–606. doi: 10.1691/ph.2010.0048.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, T; Melvik, Jan Egil; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2010). Phototoxicity of curcumin loaded alginate foams to Enterococcus faecalis and Escherichia coil in vitro. Journal of Pharmacy and Pharmacology (JPP). ISSN 0022-3573. 62(10), s. 1458–1459.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders; Nardo, Luca & Kristensen, Solveig (2010). Physicochemical characterization of the photosensitizers TPCS2a and TPPS2a 1. Spectroscopic evaluation of drug - solvent interactions. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 65(8), s. 588–595. doi: 10.1691/ph.2010.0025.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, T; Melvik, Jan Egil; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2010). Evaluation of Novel Alginate Foams as Drug Delivery Systems in Antimicrobial Photodynamic Therapy (aPDT) of Infected Wounds An In Vitro Study: Studies on Curcumin and Curcuminoides XL. Journal of Pharmaceutical Sciences. ISSN 0022-3549. 99(8), s. 3499–3513. doi: 10.1002/jps.22119.
 • Lilletvedt, Marianne; Kristensen, Solveig; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders & Nardo, Luca (2010). Time-domain evaluation of drug-solvent interactions of the photosensitizers TPCS2a and TPPS2a as part of physicochemical characterization. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry. ISSN 1010-6030. 214(1), s. 40–47. doi: 10.1016/j.jphotochem.2010.06.004.
 • Kristensen, Solveig & Brustugun, Jørgen (2009). Reformulering av orale kaptopriloppløsninger til barn basert på stabilitetsstudier. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 117(9), s. 20–23.
 • Brustugun, Jørgen; Lao, Yvonne E.; Fagernæs, Charlotte; Brænden, Jorunn U. & Kristensen, Solveig (2009). Long-term stability of extemporaneously prepared captopril oral liquids in glass bottles. American Journal of Health-System Pharmacy. ISSN 1079-2082. 66(19), s. 1722–1725. doi: 10.2146/ajhp080542.
 • Generalov, Roman; Christensen, Ingeborg Lie; Chen, Wei; Sun, Ya-Ping; Kristensen, Solveig & Juzenas, Petras (2009). Generation of singlet oxygen and other radical species by quantum dot and carbon dot nanosensitizers. Proceedings of SPIE, the International Society for Optical Engineering. ISSN 0277-786X. 7380. doi: 10.1117/12.830353.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Photokilling of bacteria by curcumin in different aqueous preparations. Studies on curcumin and curcuminoids XXXVII. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 64(10), s. 666–673. doi: 10.1691/ph.2009.9130.
 • Kristensen, Solveig; Edge, Ruth; Tønnesen, Hanne Hjorth; Bisby, Roger H. & Navaratnam, Suppiah (2009). Photoreactivity of biologically active compounds. XIX: Excited states and free radicals from the antimalarial drug primaquine. Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology. ISSN 1011-1344. 94(3), s. 147–157. doi: 10.1016/j.jphotobiol.2008.11.006.
 • Hegge, Anne Bee; Másson, Már; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Investigation of curcumin-cyclodextrin inclusion complexation in aqueous solutions containing various alcoholic co-solvents and alginates using an UV-VIS titration method. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 64(6), s. 382–389. doi: 10.1691/ph.2009.8380.
 • Sue-Chu, Monica; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Photoinduced color changes in two different qualities of riboflavin in the solid state and in various tablet formulations Photoreactivity of biologically active compounds. XX. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 64(7), s. 428–435.
 • Hegge, Anne Bee; Schüller, Reidar Barfod; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjort (2008). In vitro release of curcumin from vehicles containing alginate and cyclodextrin. Studies of curcumin and curcuminoides. XXXIII. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 63(8), s. 585–592.
 • Sue-Chu, Monica; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). Influence of lag-time between light exposure and color evaluation of riboflavin in the solid state. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 63, s. 545–546. doi: 10.1691/ph.2008.8070.
 • Tønnesen, Hanne Hjorth; Kristensen, Solveig & Karlsen, Jan (2008). Formulering av legemidler et satsningsområde. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 116(1), s. 28–32.
 • Hegge, Anne Bee; Schuller, RB; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In vitro release of curcumin from vehicles containing alginate and cyclodextrin. Studies of curcumin and curcuminoides. XXXIII. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 63, s. 585–592. doi: 10.1691/ph.2008.8059.
 • Kristensen, Solveig & Malinovic, Jelena (2008). Lysbeskyttelse av bruksferdige parenterale preparater. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. s. 19–21.
 • Sue-Chu, Monica; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). Influence on lag-time between light exposure and color evaluation of riboflavin in the solid state. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 63, s. 545–546.
 • Kristensen, Solveig; Lao, Yvonne E.; Brustugun, Jørgen & Brænden, Jorunn U. (2008). Influence of formulation properties on chemical stability of captopril in aqueous preparations. Pharmazie. ISSN 0031-7144. 63(12), s. 872–877.
 • Kristensen, Solveig; Edge, Ruth; Tønnesen, Hanne Hjorth; Bisby, Roger H. & Navaratnam, Suppiah (2008). Photoreactivity of biologically active compounds. XIX: Excited states and free radicals from the antimalarial drug primaquine. Journal of Photochemistry and Photobiology. B: Biology. ISSN 1011-1344. 94, s. 147–157.
 • Malinovic, Jelena & Kristensen, Solveig (2008). Håndtering av lysfølsomme parenterale preparater ved sykehusapotek og sykehusposter. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. ISSN 0029-1935. 116(3), s. 25–28.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fyhn, Marianne; Kristensen, Solveig; Mørken, Knut Martin; Sølna, Hanne; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm & Villanger, Ilan Dehli (2017). Helhetlig fokus på utdanningsutvikling.
 • Turlotte, Chloè; Gadmar, Tone Charlotte; Haraldsen, Kirsten Borse; Kristensen, Solveig; Rustad, Brit Heidi & Snickare, Lotta Karin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2017). DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO.
 • Holter, Øystein Gullvåg; Liestøl, Knut; Tallaksen, Lena M. & Kristensen, Solveig (2016). Universitetene er sterkt konkurransedrevet. I dette løpet taper kvinnene. Kronikk Aftenposten 7.3.2016 http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-Universitetene-er-sterk t-konkurransedrevet-I-dette-lopet-taper-kvinnene-8380246.html . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Frenvik, Janne Olsen; Kristensen, Solveig & Ryan, Olav Benjamin (2013). Towards the development of a technology platform for the formulation of Targeted Thorium Conjugates.
 • Frenvik, Janne Olsen; Kristensen, Solveig & Ryan, Olav Benjamin (2013). Towards the development of a technology platform for the formulation of Targeted Thorium Conjugates.
 • Sobczynski, Jan; Kristensen, Solveig; Smistad, Gro; Hegge, Anne Bee; Tønnesen, Hanne Hjorth & Berg, Alf Kristian (2013). The influence of Pluronic block copolymers on solubilization and photocytotoxicity of porphyrin photosensitizers.
 • Kristensen, Solveig; Lilletvedt, Marianne; Sobczyński, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth; Smistad, Gro & Nardo, Luca [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). INCORPORATION OF PORPHYRIN PHOTOSENSITIZERS INTO NONIONIC PLURONIC BLOCK COPOLYMERIC NANOCARRIERS.
 • Kristensen, Solveig; Lilletvedt, Marianne; Sobczyński, Jan; Smistad, Gro; Nardo, Luca & Høgset, Anders [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Solubilization of porphyrin photosensitizers by nonionic Pluronic block copolymers.
 • Hegge, Anne Bee; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2012). Photoinactivation of bacterial biofilms and supensions by cyclodextrin complexes of curcumin.
 • Vukicevic, Milica; Hegge, Anne Bee; Tuveng, Tina Rise; Tønnesen, Hanne Hjorth & Kristensen, Solveig (2012). Solid state characterization of dispersions of the poorly soluble photosensitizer curcumin.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Smistad, Gro; Nardo, Luca; Høgset, Anders & Kristensen, Solveig (2012). Pharmaceutical preformulation of a novel photosensitizer for use in the technology of photochemical internalization (PCI).
 • Kristensen, Solveig (2012). Fortynning og holdbarhet av bruksferdige parenterale preparater - del II.
 • Kristensen, Solveig (2012). Fortynning og holdbarhet av bruksferdige parenterale preparater - del I.
 • Kristensen, Solveig (2012). Parenterale preparater.
 • Kristensen, Solveig (2012). Kvalitetssikring av aseptisk produksjon.
 • Kristensen, Solveig (2012). Legemidler med krav til sterilitet.
 • Kristensen, Solveig (2012). Forskning ved sykehusapotek - utfordringer og muligheter.
 • Kristensen, Solveig & Stickler, Ellen-Anette (2011). Utvikling av vaksiner.
 • Kristensen, Solveig & Hjorth Tønnesen, Hanne (2011). Drug formulation – a key issue in drug development. What can the University offer?
 • Vukicevic, Milica; Randeberg, Lise Lyngsnes; Boschker, Jos Emiel; Tybell, Thomas; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2011). PHOTOINDUCED COLOR CHANGES IN TWO POLYMORFIC FORMS OF RIBOFLAVIN;.
 • Sobczynski, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth & Kristensen, Solveig (2011). Physicochemical evaluation of four structurally related meso-porphyrin photosensitizers as part of drug formulation.
 • Sobczynski, Jan; Tønnesen, Hanne Hjorth & Kristensen, Solveig (2011). Physicochemical evaluation of four structurally related meso-porphyrin photosensitizers as part of drug formulation.
 • Vukicevic, Milica; Randeberg, Lise Lyngsnes; Boschker, Jos Emiel; Tybell, Thomas; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2011). PHOTOINDUCED COLOR CHANGES IN TWO POLYMORFIC FORMS OF RIBOFLAVIN.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders; Smistad, Gro & Kristensen, Solveig (2011). Pharmaceutical preformulation of the novel photosensitizer TPCS2a for use in photochemical internalization (PCI).
 • Kristensen, Solveig & Stickler, Ellen-Anette (2010). Utvikling av vaksiner.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, Therese; Melvik, Jan Egil; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2010). In vitro photokilling of Enterococcus faecalis using the natural compound curcumin in vehicles of alginate and cyclodextrin.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, Therese; Melvik, Jan Egil; Bruzell, Ellen; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2010). Phototoxicity of curcumin loaded alginate foams to Enterococcus faecalis and Escherichia coli in vitro.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Nardo, Luca; Høgset, Anders & Kristensen, Solveig (2010). Characterization of the spectroscopic properties of the photosensitizers TPCS2a and TPPS2a as part of pharmaceutical preformulation.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, Therese; Melvik, Jan Egil; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Evaluation of novel alginate foams containing cyclodextrins as drug delivery systems in topical photodynamic therapy of infected wounds.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, Therese; Melvik, Jan Egil; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Effects of excipients on the photostability and drug release in formulations of a novel wound-dressing for Photodynamic Antimicrobial therapy (PACT).
 • Kristensen, Solveig (2009). Lysstabilitet og lysbeskyttelse av farmasøytiske preparater.
 • Hegge, Anne Bee; Andersen, Therese; Melvik, Jan Egil; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Preparation and evaluation of novel alginate-wound dressings loaded with a model photosensitizer.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Dragland, Inger Sofie; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Photokilling of Bacteria by Curcumin in Selected Polyethyleneglycol (PEG) Preparations.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Dragland, Inger Sofie; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2009). Photokilling of Bacteria by Curcumin in Selected Polyethyleneglycol (PEG) Preparations.
 • Generalov, Roman; Chen, Wei; Kristensen, Solveig & Juzenas, Petras (2009). Non-toxic scintillating nanoparticle-based radiosensitizers for increasing efficacy of radiotherapy.
 • Generalov, Roman; Christensen, Ingeborg Lie; Chen, Wei; Sun, Ya-Ping; Kristensen, Solveig & Juzenas, Petras (2009). Generation of singlet oxygen and other radical species by quantum dot and carbon dot nanosensitizers.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders & Kristensen, Solveig (2009). Spectroscopic evaluation of drug-solvent interactions of the photosensitizers TPCS2a and TPPS2a.
 • Tønnesen, Hanne Hjorth; Hegge, Anne Bee; Haukvik, Tone & Kristensen, Solveig (2009). Antimicrobial photodynamic therapy: Minimization of compound-related failure by optimization of the drug formulation.
 • Kristensen, Solveig (2008). Formulation of photolabile and photoactivated pharmaceutical preparations.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Dragland, Inger Sofie; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). Photokilling of bacteria by curcumin in selected aqueous preprations.
 • Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In-use photostability of pharmaceutical preparations.
 • Brustugun, Jørgen; Lao, Yvonne E.; Brænden, Jorunn U. & Kristensen, Solveig (2008). Captopril oral liquids – the long way towards increased shelf-life.
 • Kristensen, Solveig; Engelsen, Ola & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In-use photostability of pharmaceutical preparations.
 • Hegge, Anne Bee; Schüller, Reidar; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In vitro release of Curcumin, a hydrophobic photosensitizer from topical formulations containing alginate and cyclodextrin.
 • Hegge, Anne Bee; Schüller, Reidar; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In vitro release of a hydrophobic compound from topical formulations containing alginate and cyclodextrin.
 • Hegge, Anne Bee; Schüller, Reidar; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). Formulering av Curcumin med alginat og cyclodextrin.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders & Kristensen, Solveig (2008). Ph.D project presentation “Developement of parenteral preparations of a patented photosensitizer for applications in photochemical internalization” (PCI).
 • Hegge, Anne Bee; Schüller, Reidar; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In vitro release of Curcumin, a hydrophobic photosensitizer from topical formulations containing alginate and cyclodextrin.
 • Hegge, Anne Bee; Schüller, Reidar; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). In vitro release of Curcumin, a hydrophobic photosensitizer from topical formulations containing alginate and cyclodextrin.
 • Lilletvedt, Marianne; Tønnesen, Hanne Hjorth; Høgset, Anders & Kristensen, Solveig (2008). Development of parenteral preparations of a patented photosensitizer for applications in photochemical internalization.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Dragland, Inger Sofie; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). Photokilling of bacteria by curcumin in selected aqueous preparations.
 • Haukvik, Tone; Bruzell, Ellen; Dragland, Inger Sofie; Kristensen, Solveig & Tønnesen, Hanne Hjorth (2008). Photokilling of bacteria by curcumin in selected aqueous preparations.
 • Haukvik, Tone; Tønnesen, Hanne Hjorth; Kristensen, Solveig; Dahl, Jon Einar & Bruzell, Ellen (2012). Curcumin as a photosensitizer in antibacterial photodynamic therapy. Influence of formulation and molecular structure modifications. Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2013 12:40 - Sist endret 5. sep. 2022 14:21

Forskergrupper