Susanne Friederike Viefers

Instituttleder - Fysisk institutt
Bilde av Susanne Friederike Viefers
English version of this page
Telefon +47 22855004
Mobiltelefon 92668887
Rom FV137
Brukernavn
Besøksadresse Fysikkbygget Blindern
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Nåværende stilling

Jeg er for tiden instituttleder. Det betyr at jeg ikke underviser eller veileder studenter.

Faglige interesser

Mitt hovedforskningsområde gjennom årene har vært kvanteeffekter i systemer der partikler beveger seg i to (eller én) dimensjoner. En av hovedinteressen gjennom mange år har vært den fraksjonelle kvantehall-effekten, hvis eksitasjoner viser seg å være partikler som er verken fermioner eller bosoner -- de er anyoner. Sammen med kolleger i Stockholm, Paris og Penn State har vi studert såvel abelske som ikke-abelske kvantehalltilstander og deres eksitasjoner ved hjelp av metoder fra konform feltteori. Dette har gitt et nytt og tiltalende helhetsbilde av det såkalte hierarkiet av alle abelske kvantehalltilstander, med generaliseringer til de ikke-abelske. Noen artikler om dette: Phys. Rev. Lett. 102, 166805 (2009); Phys. Rev. Lett. 98, 076801 (2007), arXiv:1004.3657, arXiv:1011.5365. Vi har nylig skrevet en reviewartikkel om emnet i Reviews of Modern Physics (2017), se link under.

En annen hovedinteresse de senere år har vært den mulige forekomsten av såkalte topologiske faser i systemer av kalde atomer. Spesielt har vi vært interessert i raskt roterende Bosekondensat (i systemer av kalde atomer), der kvantehall-lignende tilstander forventes å forekomme. Se f.eks. denne oversiktsartikkelen: S. Viefers, J. Phys.: Condens. Matter 20, 123202 (2008). Nyere artikler kan finnes på publikasjonslisten nedenfor.

Alt dette ligger innunder forskningsfeltet "Topologiske faser" som var tema for nobelprisen i fysikk i 2016. I perioden 2007-2017 ledet jeg to NFR/FRIPRO prosjekter innen dette fagfeltet.

Ganske nylig har jeg også jobbet innen utdanningsforskning, sammen med kollegaer ved Fysisk institutts didaktikk-seksjon og med gruppen til prof. Rolf Reber ved psykologisk institutt. Vi er interessert i hvordan elevers/studenters konseptuelle læring/forståelse av kvantefysikken kan forbedres, og hvordan visse former for studentaktiv læring påvirker studentenes motivasjon. 

Tidligere har jeg også forsket på mesoskopisk fysikk (kvanteprikker og -ringer), samt karbon-nanorør nanoelektromekaniske systemer.

Klikk her for CV og publikasjonsliste

Undervisning 2019/2020

Vår: FYS3140 (Matematiske metoder)

Høst: FYS1120 (Elektromagnetisme)

Bakgrunn

  • Født 1970
  • Dr Scient, Universitetet i Oslo 1997
  • Postdoc, NORDITA (København) 1998-2000
  • Gjesteforsker, Jyväskylä, fall 1999
  • Postdoc, Chalmers, Gøteborg 2000-2002
  • Forskarassistent, Chalmers 2002
  • Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, 2003-2007
  • Professor, Universitetet i Oslo, 2007 -
  • Gjesteprofessor, Stockholms Universitet, høstsemester 2008
  • Medlem i Det Norske Videnskapsakademi siden 2017

Verv (et lite utvalg)

Medlem i Fysisk Institutts styre 2013-2020

Varamedlem i Videnskapsakademiets styre ("sekretær" i matnat-klassen) 2020-

Varamedlem i fakultetsstyret og fast medlem i MNs tilsettingsutvalg 2017-2020

Norsk representant i styret til NORDITA (Nordisk Institutt for Teoretisk Fysikk i Stockholm) --2007-2019

Norges representant i Quantum Community Network (QCN), en EU-arbeidsgruppe tilknyttet Quantum Flagship, den europeiske satsningen på kvanteteknologi

 

 

Emneord: fysikk, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, sterkt korrelerte elektroner, kvante-Halleffekt, Bosekondensat
Publisert 4. nov. 2010 12:41 - Sist endret 12. feb. 2021 13:06