Susanne Friederike Viefers

Instituttleder - Fysisk institutt
Bilde av Susanne Friederike Viefers
English version of this page
Telefon +47 22855004
Mobiltelefon 92668887
Rom FV137
Brukernavn
Besøksadresse Fysikkbygget Blindern
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Nåværende stilling

Jeg er for tiden instituttleder. Det betyr at jeg ikke underviser eller veileder studenter.

Faglige interesser

Mitt hovedforskningsområde gjennom årene har vært kvanteeffekter i systemer der partikler beveger seg i to (eller én) dimensjoner. En av hovedinteressen gjennom mange år har vært den fraksjonelle kvantehall-effekten, hvis eksitasjoner viser seg å være partikler som er verken fermioner eller bosoner -- de er anyoner. Sammen med kolleger i Stockholm, Paris og Penn State har vi studert såvel abelske som ikke-abelske kvantehalltilstander og deres eksitasjoner ved hjelp av metoder fra konform feltteori. Dette har gitt et nytt og tiltalende helhetsbilde av det såkalte hierarkiet av alle abelske kvantehalltilstander, med generaliseringer til de ikke-abelske. Noen artikler om dette: Phys. Rev. Lett. 102, 166805 (2009); Phys. Rev. Lett. 98, 076801 (2007), arXiv:1004.3657, arXiv:1011.5365. Vi har nylig skrevet en reviewartikkel om emnet i Reviews of Modern Physics (2017), se link under.

En annen hovedinteresse de senere år har vært den mulige forekomsten av såkalte topologiske faser i systemer av kalde atomer. Spesielt har vi vært interessert i raskt roterende Bosekondensat (i systemer av kalde atomer), der kvantehall-lignende tilstander forventes å forekomme. Se f.eks. denne oversiktsartikkelen: S. Viefers, J. Phys.: Condens. Matter 20, 123202 (2008). Nyere artikler kan finnes på publikasjonslisten nedenfor.

Alt dette ligger innunder forskningsfeltet "Topologiske faser" som var tema for nobelprisen i fysikk i 2016. I perioden 2007-2017 ledet jeg to NFR/FRIPRO prosjekter innen dette fagfeltet.

Ganske nylig har jeg også jobbet innen utdanningsforskning, sammen med kollegaer ved Fysisk institutts didaktikk-seksjon og med gruppen til prof. Rolf Reber ved psykologisk institutt. Vi er interessert i hvordan elevers/studenters konseptuelle læring/forståelse av kvantefysikken kan forbedres, og hvordan visse former for studentaktiv læring påvirker studentenes motivasjon. 

Tidligere har jeg også forsket på mesoskopisk fysikk (kvanteprikker og -ringer), samt karbon-nanorør nanoelektromekaniske systemer.

Klikk her for CV og publikasjonsliste

Undervisning 2019/2020

Vår: FYS3140 (Matematiske metoder)

Høst: FYS1120 (Elektromagnetisme)

Bakgrunn

 • Født 1970
 • Dr Scient, Universitetet i Oslo 1997
 • Postdoc, NORDITA (København) 1998-2000
 • Gjesteforsker, Jyväskylä, fall 1999
 • Postdoc, Chalmers, Gøteborg 2000-2002
 • Forskarassistent, Chalmers 2002
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, 2003-2007
 • Professor, Universitetet i Oslo, 2007 -
 • Gjesteprofessor, Stockholms Universitet, høstsemester 2008
 • Medlem i Det Norske Videnskapsakademi siden 2017

Verv (et lite utvalg)

Medlem i Fysisk Institutts styre 2013-2020

Varamedlem i Videnskapsakademiets styre ("sekretær" i matnat-klassen) 2020-

Varamedlem i fakultetsstyret og fast medlem i MNs tilsettingsutvalg 2017-2020

Norsk representant i styret til NORDITA (Nordisk Institutt for Teoretisk Fysikk i Stockholm) --2007-2019

Norges representant i Quantum Community Network (QCN), en EU-arbeidsgruppe tilknyttet Quantum Flagship, den europeiske satsningen på kvanteteknologi

 

 

Emneord: fysikk, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk, sterkt korrelerte elektroner, kvante-Halleffekt, Bosekondensat

Publikasjoner

 • Bøe, Maria Vetleseter & Viefers, Susanne Friederike (2021). Secondary and University Students’ Descriptions of Quantum Uncertainty and the Wave Nature of Quantum Particles. Science & Education. ISSN 0926-7220. doi: 10.1007/s11191-021-00297-w. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansson, Thors Hans; Hermanns, Maria; Simon, Steven H & Viefers, Susanne F (2017). Quantum Hall Physics - hierarchies and CFT techniques. Reviews of Modern Physics. ISSN 0034-6861. 89(2). doi: 10.1103/RevModPhys.89.025005. Fulltekst i vitenarkiv
 • Meyer, Marius Ladegård; Liabøtrø, Ola & Viefers, Susanne F (2016). Linear dependencies between composite fermion states. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical. ISSN 1751-8113. 49(39). doi: 10.1088/1751-8113/49/39/395201.
 • Meyer, Marius Ladegård; Sreejith, Ganesh Jaya & Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component Bose gases in the lowest Landau level. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 89(4). doi: 10.1103/PhysRevA.89.043625. Fulltekst i vitenarkiv
 • Manninen, M; Viefers, Susanne F & Reimann, S (2012). Quantum rings for beginners II: Bosons versus fermions. Physica. E, Low-Dimensional systems and nanostructures. ISSN 1386-9477. 46, s. 119–132. doi: 10.1016/j.physe.2012.09.013.
 • Suorsa, Juha Markus; Viefers, Susanne F & Hansson, Thors Hans (2011). Quasihole condensates in quantum Hall liquids. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 83(23). doi: 10.1103/PhysRevB.83.235130.
 • Suorsa, Juha Markus; Viefers, Susanne F & Hansson, Thors Hans (2011). A general approach to quantum Hall hierarchies. New Journal of Physics. ISSN 1367-2630. 13. doi: 10.1088/1367-2630/13/7/075006.
 • Viefers, Susanne F & Taillefumier, Mathieu (2010). Asymptotically exact trial wavefunctions for yrast states of rotating Bose gases. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. ISSN 0953-4075. 43(15). doi: 10.1088/0953-4075/43/15/155302.
 • Hansson, TH; Hermanns, M; Regnault, N & Viefers, Susanne F (2009). Conformal Field Theory Approach to Abelian and Non-Abelian Quantum Hall Quasielectrons. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 102(16). doi: 10.1103/PhysRevLett.102.166805.
 • Hansson, Thors Hans; Hermanns, Maria & Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall quasielectron operators in conformal field theory. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 80(16). doi: 10.1103/PhysRevB.80.165330.
 • Viefers, Susanne F (2008). Quantum hall physics in rotating Bose-Einstein condensates. Journal of Physics: Condensed Matter. ISSN 0953-8984. 20. doi: 10.1088/0953-8984/20/12/123202.
 • Bergholtz, EJ; Hansson, TH; Hermanns, M; Karlhede, A & Viefers, Susanne F (2008). Quantum Hall hierarchy wave functions: From conformal correlators to Tao-Thouless states. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 77. doi: 10.1103/PhysRevB.77.165325.
 • Hansson, TH; Chang, CC; Jain, JK & Viefers, Susanne F (2007). Conformal field theory of composite fermions. Physical Review Letters. ISSN 0031-9007. 98. doi: 10.1103/PhysRevLett.98.076801.
 • Hansson, Hans; Chang, Chia-Chen; Jain, Jainendra & Viefers, Susanne F (2007). Composite-fermion wave functions as correlators in conformal field theory. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics. ISSN 1098-0121. 76. doi: 10.1103/PhysRevB.76.075347.
 • Christie, Michael F.; Ferdos, Fariba & Viefers, Susanne F (2006). Gender bias in engineering education. I Christie, Michael F. (Red.), Shifting Perspectives in Engineering Education. C-SELT. ISSN 91-631-8476-1. s. 279–287.
 • Viefers, Susanne F; Christie, Michael F. & Ferdos, Fariba (2006). Gender equity in higher education: why and how? A case study of gender issues in a science faculty. European Journal of Engineering Education. ISSN 0304-3797. 31(1), s. 15–22.
 • Korslund, Nicolay & Viefers, Susanne F (2006). Composite-fermion description of rotating Bose gases at low angular momenta. Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 73(063602).
 • Viefers, Susanne F; Manninen, Matti; Deo, Prosenjit s & Koskinen, Pekka (2004). Quantum rings for beginners: energy spectra and persistent currents. Physica. E, Low-Dimensional systems and nanostructures. ISSN 1386-9477. 21, s. 1–35.
 • Chiao, Raymond Y.; Hansson, Thors Hans; Leinaas, Jon Magne & Viefers, Susanne F (2004). "Effective photon-photon interaction in a two-dimensional ""photon fluid""". Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics (PRA). ISSN 1050-2947. 69, s. art. no.–063816.
 • Chiao, Raymond Y.; Hansson, Thors Hans; Leinaas, Jon Magne & Viefers, Susanne F (2004). Two-dimensional "photon fluid": effective photon-photon interaction and physical realizations. Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics. ISSN 0953-4075. 37, s. S81–S89.
 • Jonsson, Magnus; Nord, Tomas; Kinaret, Jari & Viefers, Susanne F (2004). Effects of surface forces and phonon dissipation in a three-terminal nanorelay. Journal of Applied Physics. ISSN 0021-8979. 96, s. 629–635.
 • Jonsson, Magnus; Axelsson, Sven; Nord, Tomas; Viefers, Susanne F & Kinaret, Jari (2004). High frequency properties of a CNT-based nanorelay. Nanotechnology. ISSN 0957-4484. 15.
 • Kinaret, Jari; Nord, Tomas & Viefers, Susanne F (2003). A carbon nanotube based nanorelay. Applied Physics Letters. ISSN 0003-6951. 82.
 • Jonsson, Magnus; Nord, Tomas; Viefers, Susanne F & Kinaret, Jari (2003). Effects of short range forces on a three terminal nanorelay. Proceedings volumes / Electrochemical society. ISSN 0161-6374. 13.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Viefers, Susanne F (2016). Kvantemekaniske særheter -- lave dimensjoner, topologi og nobelprisen.
 • Sudbø, Asle & Viefers, Susanne F (2016). Nobelprisen i Fysikk 2016. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 78(4).
 • Viefers, Susanne F & Høgåsen, Hallstein (2016). Professor Jon Magne Leinaas fylte 70 år i år. Fra Fysikkens Verden. ISSN 0015-9247. 78(4).
 • Meyer, Marius Ladegård; Viefers, Susanne F & Liabøtrø, Ola (2016). Low-energy states in the lowest Landau level for rotating two-component Bose gases.
 • Meyer, Marius Ladegård; Viefers, Susanne F & Liabøtrø, Ola (2016). Low-energy states in the lowest Landau level for rotating two-component Bose gases.
 • Viefers, Susanne F (2016). Rotational properties of multi-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component bosons on the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F & Lynnebakken, Hilde (2014). Om verden var flat. [Internett]. forskning.no.
 • Viefers, Susanne F (2013). Strongly correlated states in rotating Bose gases.
 • Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall hierarchy wave functions from conformal field theory.
 • Viefers, Susanne F (2009). Exotic quantum states in two dimensions -- Rotating Bose condensates and quantum Hall liquids.
 • Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall hierarchy revisited (long version).
 • Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall hierarchy revisited.
 • Viefers, Susanne F (2007). Øremerking av vitenskapelige stillinger. [Avis]. Universitas.
 • Viefers, Susanne F (2007). Hierarchical quantum Hall wave functions from conformal field theory.
 • Viefers, Susanne F (2007). Conformal field theory of composite fermions.
 • Viefers, Susanne F (2007). Quantum Hall physics in rotating Bose-Einstein condensates.
 • Viefers, Susanne F (2007). Low-dimensional physics -- the theoretical basis of nanotechnology. NordForsk network 2005 - 2007.
 • Viefers, Susanne F (2007). Karbon nanorør.
 • Viefers, Susanne F (2006). Low-dimensional physics.
 • Viefers, Susanne F (2006). Quantum Hall physics in rotating Bose condensates.
 • Viefers, Susanne F (2006). Quantum Hall Physics in rotating Bose condensates.
 • Viefers, Susanne F (2006). Conformal Field Theory of Composite Fermions.
 • Viefers, Susanne F (2005). Den magiske kvantefysikken.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Hole, Eli Olaug; Viefers, Susanne F & Kronstad, Ragna (2005). Einstine - er hun mulig? [Avis]. Teknisk ukeblad.
 • Leinaas, Jon Magne; Viefers, Susanne F & Vogt, Yngve (2005). Ny oppdagelse i Einstein-klasse: Ukjente partikler påvist etter 30 år.
 • Viefers, Susanne F (2005). Kvantemekanikk.
 • Viefers, Susanne F (2003). Karbon Nanorør.
 • Viefers, Susanne F (2003). Effective photon-photon interactions in a two-dimensional "photon fluid".
 • Horsdal, Mats; Leinaas, Jon Magne & Viefers, Susanne F (2008). The nu=1 quantum Hall effect and its one dimensional representation. Unipub forlag. ISSN 1501-7710.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:41 - Sist endret 12. feb. 2021 13:06

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Forskergrupper