Susanne F Viefers

Professor - Teoretisk fysikk
Bilde av Susanne F Viefers
English version of this page
Telefon +47-22855004
Rom 473Ø
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg er for tiden prosjektleder for NFR/FRIPRO-prosjektet "Topological quantum phenomena in low dimensional systems" som består av tre fast ansatte (Syljuåsen, Leinaas, meg), to postdocs, to stipendiater og masterstudenter.

Mitt forskningsområde er kvanteeffekter i systemer der partikler beveger seg i to (eller én) dimensjoner. En av hovedinteressen gjennom mange år har vært den fraksjonelle kvantehall-effekten, hvis eksitasjoner viser seg å være partikler som er verken fermioner eller bosoner -- de er anyoner. Sammen med kolleger i Stockholm, Paris og Penn State har vi studert såvel abelske som ikke-abelske kvantehalltilstander og deres eksitasjoner ved hjelp av metoder fra konform feltteori. Dette har gitt et nytt og tiltalende helhetsbilde av det såkalte hierarkiet av alle abelske kvantehalltilstander, med generaliseringer til de ikke-abelske. Noen artikler om dette: Phys. Rev. Lett. 102, 166805 (2009); Phys. Rev. Lett. 98, 076801 (2007), arXiv:1004.3657, arXiv:1011.5365. Vi har nylig skrevet en reviewartikkel om emnet som vil komme ut i Reviews of Modern Physics innen kort tid (2017)

En annen hovedinteresse de senere år har vært den mulige forekomsten av såkalte topologiske faser i systemer av kalde atomer. Spesielt har vi vært interessert i raskt roterende Bosekondensat (i systemer av kalde atomer), der kvantehall-lignende tilstander forventes å forekomme. Se f.eks. denne oversiktsartikkelen: S. Viefers, J. Phys.: Condens. Matter 20, 123202 (2008). Nyere artikler kan finnes på publikasjonslisten nedenfor.

Alt dette ligger innunder forskningsfeltet "Topologiske faser" som var tema for nobelprisen i fysikk i 2016.

Tidligere har jeg også jobbet med mesoskopisk fysikk (kvanteprikker og -ringer), samt med karbon-nanorør nanoelektromekaniske systemer.

Klikk her for CV og publikasjonsliste

Undervisning

Vår: FYS3140 (Matematiske metoder)

Høst: FYS3110 (Kvantemekanikk)

Bakgrunn

 • Født 1970
 • Dr Scient, Universitetet i Oslo 1997
 • Postdoc, NORDITA (København) 1998-2000
 • Gjesteforsker, Jyväskylä, fall 1999
 • Postdoc, Chalmers, Gøteborg 2000-2002
 • Forskarassistent, Chalmers 2002
 • Førsteamanuensis, Universitetet i Oslo, 2003-2007
 • Professor, Universitetet i Oslo, 2007 -
 • Gjesteprofessor, Stockholms Universitet, høstsemester 2008

Verv

Medlem i Fysisk Institutts styre 2013-

Representerer Norge i styret til NORDITA (Nordisk Institutt for Teoretisk Fysikk i Stockholm) -- fullt medlem/visestyreleder 2007-13, suppleant 2013-

En liste over tidligere administrative verv og komiteer finnes på CV-en

Samarbeid (siste 10 år)

 • Prof. Hans Hansson, Stockholms Universitet
 • Prof. Anders Karlhede, Stockholms Universitet
 • Prof. Matti Manninen, Jyväskylä
 • Prof. Nicolas Regnault, Paris
 • Dr. Maria Hermanns, Princeton
 • Prof. Jainendra Jain, Penn State
 • Dr. Mathieu Taillefumier, Oslo
 • Stip. Juha Suorsa, Oslo
 • Prof. Jari Kinaret, Chalmers
 • Prof. Stephanie Reimann, Lund
Emneord: Bosekondensat, sterkt korrelerte elektroner, fysikk, kvante-Halleffekt, teoretisk fysikk, lavdimensjonal fysikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne F; Bungum, Berit & Henriksen, Ellen Karoline (2019). Norwegian upper secondary students' ideas about the wave nature of matter.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Viefers, Susanne F & Bøe, Maria Vetleseter (2019). Project ReleQuant: a research-based learning resource in modern physics for upper secondary school.
 • Meyer, Marius Ladegård; Viefers, Susanne F & Liabøtrø, Ola (2016). Low-energy states in the lowest Landau level for rotating two-component Bose gases.
 • Meyer, Marius Ladegård; Viefers, Susanne F & Liabøtrø, Ola (2016). Low-energy states in the lowest Landau level for rotating two-component Bose gases. Vis sammendrag
 • Sudbø, Asle & Viefers, Susanne F (2016). Nobelprisen i Fysikk 2016. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  78(4)
 • Viefers, Susanne F (2016). Kvantemekaniske særheter -- lave dimensjoner, topologi og nobelprisen.
 • Viefers, Susanne F (2016). Rotational properties of multi-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F & Høgåsen, Hallstein (2016). Professor Jon Magne Leinaas fylte 70 år i år. Fra Fysikkens Verden.  ISSN 0015-9247.  78(4)
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-component bosons on the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F (2014). Rotational properties of two-species Bose gases in the lowest Landau level.
 • Viefers, Susanne F & Lynnebakken, Hilde (2014, 26. august). Om verden var flat. [Internett].  forskning.no.
 • Viefers, Susanne F (2013). Strongly correlated states in rotating Bose gases.
 • Viefers, Susanne F (2009). Exotic quantum states in two dimensions -- Rotating Bose condensates and quantum Hall liquids.
 • Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall hierarchy revisited.
 • Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall hierarchy revisited (long version).
 • Viefers, Susanne F (2009). Quantum Hall hierarchy wave functions from conformal field theory.
 • Horsdal, Mats; Leinaas, Jon Magne & Viefers, Susanne F (2008). The nu=1 quantum Hall effect and its one dimensional representation. Series of dissertations submitted to the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.. 725.
 • Viefers, Susanne F (2007). Conformal field theory of composite fermions.
 • Viefers, Susanne F (2007). Hierarchical quantum Hall wave functions from conformal field theory.
 • Viefers, Susanne F (2007). Karbon nanorør.
 • Viefers, Susanne F (2007). Low-dimensional physics -- the theoretical basis of nanotechnology. NordForsk network 2005 - 2007.
 • Viefers, Susanne F (2007). Quantum Hall physics in rotating Bose-Einstein condensates.
 • Viefers, Susanne F (2007, 05. desember). Øremerking av vitenskapelige stillinger.  Universitas.
 • Viefers, Susanne F (2006). Conformal Field Theory of Composite Fermions.
 • Viefers, Susanne F (2006). Low-dimensional physics.
 • Viefers, Susanne F (2006). Quantum Hall Physics in rotating Bose condensates.
 • Viefers, Susanne F (2006). Quantum Hall physics in rotating Bose condensates.
 • Henriksen, Ellen Karoline; Hole, Eli Olaug; Viefers, Susanne F & Kronstad, Ragna (2005, 10. juni). Einstine - er hun mulig?.  Teknisk ukeblad. Vis sammendrag
 • Leinaas, Jon Magne; Viefers, Susanne F & Vogt, Yngve (2005, 01. desember). Ny oppdagelse i Einstein-klasse: Ukjente partikler påvist etter 30 år.
 • Viefers, Susanne F (2005). Den magiske kvantefysikken.
 • Viefers, Susanne F (2005). Kvantemekanikk.
 • Viefers, Susanne F (2003). Effective photon-photon interactions in a two-dimensional "photon fluid".
 • Viefers, Susanne F (2003). Karbon Nanorør.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:41 - Sist endret 26. jan. 2017 17:55