English version of this page

Teoretisk fysikk

En hovedmålsetning i teoretisk fysikk er å studere de mest fundamentale problemer i vår forståelse av Naturen. Særlig fokuserer vi på spørsmål som gjelder grunnleggende kvante-fenomener.

Fellesnevneren for vår seksjon er at vi alle bruker lignende teknikker og metoder fra kvantemekanikken. Anvendelsesområdene er imidlertid ganske forskjellige. Vi forsker hovedsaklig på emner innen

høyenergifysikk: elementærpartikkelfysikk/mørk materie

og

lavenergifysikk: faste stoffers fysikk/fundamental kvantemekanikk

 

Masterstudium, studieretning teoretisk fysikk

Eksempler på mulige oppgaver

Tidligere masteroppgaver/doktoravhandlinger

Emneord: Teoretisk fysikk
Publisert 9. nov. 2010 10:42 - Sist endret 7. nov. 2022 10:18