English version of this page

Cherenkov Telescope Array - CTA

Søk etter mørk materie ved å studere kosmisk stråling med høy energi

Cherenkov Telescope Array (CTA) er det neste høyenergi gamme instrument på bakken (E > 10 GeV). CTA er designet til å forske på opprinnelsen til kosmisk stråling og deres innflytelse på Universets bestanddeler, studier av naturen og variasjonen av svarte hull akseleratorer, studier av materie og ny fysikk som ikke er forklart av Standardmodellen, søk etter mørk materie og effekter av kvantegravitasjon. Designet er laget for å få en faktor 5-10 forbedret sensitivitet sammenlignet med aktuelle høyenergi gamma området rundt 100 Gev til 10 TeV, og en utvidelse av den tilgjengelige energiområdet fra langt under 100 GeV til over 100 TeV.

CTA blir et åpent observatorium for astrofysikkere. Den kommer til å ha to obersvasjonsområder, et på den nordlige og et på den sørlige halvkule. På begge steder kommer det til å være rader med mange titalls teleskoper som skal detektere gamma skurer over et stort område på bakken, og dermed øke antall detekterte gamma stråler dramatisk mens man samtidi har et større antall bilder av hver skur. Dette resulterer i både økt vinkeloppløsning og mindre bakgrunn fra kosmisk stråling. 

Det norske bidraget til CTA fokuserer på studier av mørk materie og kamera kalibrering. Hvis du ønsker å hjelpe til så har vi interessante oppgaver for master studenter og PhD studenter, bare ta kontakt så forteller vi mer.

CTA er inkludert i 2008 roadmap laget av European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Den er en av “Magnificent Seven” fra European strategy for astroparticle physics publisert av ASPERA, og rangert høyt i “strategic plan for European astronomy” (brosjyre) fra ASTRONET.

 

 

 

Emneord: astrofysikk, mørk materie, kosmisk stråling
Publisert 23. feb. 2020 10:46 - Sist endret 6. mars 2020 14:12