Torsten Bringmann

Professor - Teoretisk fysikk
Bilde av Torsten Bringmann
English version of this page
Rom Ø443
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

► See english version for more details!


Etter drøyt ett år har jeg nå nettopp flyttet tilbake fra mitt-nye-kontorTM (se bildet) til fjerde øst... hurra!


Faglige interesser

Jeg jobber med astropartikkel fysikk, kosmologi og partikkel fysikk utenfor den etablerte Standardmodellen

Min forskning har så langt vært fokusert på mørk materie, oftest på supersymmetri eller modeller med store ekstra dimensjoner (se for eksempel en gjennomgang av mørk materie-søk med gammastråler, eller en populærvitenskapelig beskrivelse av en annen artikel).
Jeg er også interessert i kosmisk stråling, primordiale densitets fluktuationer og dannelse av kosmologiske strukturer. I det siste har jeg også studert globale tilpasninger for ny fysik.

Jeg bidrar dessuten til DarkSUSY, en fritt tilgjengelig numerisk pakke for å beregne mørk materie-egenskaper i supersymmetriske og andre rammeverk. Trykk på logoen for å få den siste utgivelsen.

Bakgrunn

  • 14 – (nå) : Professor, UiO
  • 13  14   Førsteamanuensis, UiO
  • 09 13   : Emmy Noether--gruppeleder, Universitetet i Hamburg
  • 07 09   : Forsker, OKC (Stockholm)
  • 05  07   : Post doc., SISSA (Trieste)
  • 02  05   : Ph. d. Universitetet i Stockholm
  • 95  01   : Diploma/Master i fysikk, Universiteteten i Konstanz, Tromsø og Freiburg

Undervisning

 

Emneord: Teoretisk fysikk, Partikkelfysikk, Astropartikkelfysikk, Kosmologi, Mørk materie, CERN, Nordisk, USA

Publikasjoner

Fullstendig liste: ​​

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. feb. 2014 16:29 - Sist endret 11. aug. 2022 15:39