English version of this page

Strategic dark matter initiative (SDI)

Søker etter mørk materie ved å kombinere astro-, astropartikkel- og partikkelfysikk.

Mørk materie omkranser "Bullet Cluster." Foto: X-ray: NASA/CXC/M.Markevitch et al. Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al. Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.

Astronomiske observasjoner forteller oss at over 80 prosent av materien i universet er usynlig. Vi kaller det mørk materie, og det består sannsynligvis av en hittil ukjent type elementærpartikkel.

Mørk materie-gruppa har som målsetning å bidra til mørk materie-forskning gjennom å kombinere forskning i astrofysikk, astropartikkelfysikk og partikkelfysikk.

Vi deltar i søk etter mørk materie med eksperimentene EUCLID, CTA og ATLAS ved LHC.

Se engelsk side for mer informasjon.

SDI er et av 15 endringsmiljøer ved MN-fakultetet.

 

 

Publisert 12. mai 2015 10:04 - Sist endret 23. feb. 2020 10:13