Høyenergifysikk

Vi studerer universet på de aller minste skalaene. Etter at Higgspartikkelen er oppdaget er et av de viktigste spørsmålene for oss å forstå hva den mørke materien er.

Universets historie. Illustrasjon: Particle Data Group, Lawrence Berkeley Lab. Klikk for større versjon.

Seksjonen forsker på de fundamentale byggesteinene i universet, og hvordan de vekselvirker med hverandre. Vi studerer gjerne hvordan 2 partikler vekselvirker, men også hvordan mange partikler oppfører seg i systemer.

De viktigste forskningsområdene våre:

  • Partikkelfysikk ved Atlas-eksperimentet på Cern, organisert i prosjektet Høyenergi partikkelfysikk (HEPP)
  • Tungionefysikk, hvor vi studerer kvark-gluon-plasma med Alice-eksperimentet på Cern. Prosjekt: Høyenergi kjernefysikk (HENP)
  • Teoretisk kjernefysikk i tett samarbeid med Michigan State University.
  • Detektorfysikk, spesielt halvleder sensorsystemer for Atlas og andre eksperimenter.
  • Akseleratorfysikk. Arvtakere til LHC. Clic og plasmabølgeakselerasjon er to konsepter vi deltar i utviklingen av.
  • Grid computing. Høyenergi fysikkeksperimenter trenger i dag enorme mengder med beregningskraft og lagringsplass for å gjennomføre analyse av innsamlede data. Denne oppgaven kan bare håndteres av et verdensomspennende datanettverk, en såkalt data-grid.
  • Vi deltar i endringsmiljøet Strategic Dark Matter Research Initiative (SDI)

 

Publisert 14. okt. 2016 09:25 - Sist endret 10. mai 2019 10:36

Kontakt

Seksjonsleder Erik Adli.