Are Strandlie

Professor II
Bilde av Are Strandlie
English version of this page
Telefon +4722857468
Mobiltelefon +4741000699
Rom FØ388
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen N - 0371 Oslo
Postadresse Fysisk institutt Postboks 1048 - Blindern N - 0316 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsaktiviteter er i hovedsak fokusert på forskjellige aspekter av høyenergifysikk-dataanalyse. Dette inkluderer ikke-lineære og adaptive metoder for spor-rekonstruksjon, transport av ladde partikler gjennom massivt materiale, samt stokastiske tilnærminger til bestemmelse av partikkelmasser.

Undervisning

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

  • cand. scient., teoretisk fysikk, Universitetet i Oslo (1995)
  • dr. scient., eksperimentell partikkelfysikk, Universitetet i Oslo (2000)
  • research fellow, CERN (2001-2003)
  • førsteamanuensis, Høgskolen i Gjøvik (2003-2006)
  • professor, Høgskolen i Gjøvik (2006-) 
Emneord: Partikkelfysikk, CERN, LHC, Numeriske metoder, ATLAS, Sporrekonstruksjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Fruhwirth, Rudolf & Strandlie, Are (2021). Pattern Recognition, Tracking and Vertex Reconstruction in Particle Detectors. Springer. ISBN 978-3-030-65771-0. 203 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:37 - Sist endret 28. jan. 2011 13:13