English version of this page

Compact Linear Collider (CLIC) (avsluttet)

Lineære kollisjonsmaskiner er kandidater for neste generasjons høyenergi-partikkelfysikkeksperimenter. Disse maskinene vil komplementere LHC-resultatene; LHC kolliderer protoner, mens lineære kollisjonsmaskiner vil kunne kollidere elektroner mot positroner. For å oppnå nok kollisjoner per sekund til å utføre presisjonsfysikk må elektron- og positronstrålene som kolliderer være av eksepsjonelt god kvalitet, med ultralav emittans.

CLIC, et CERN-basert samarbeid mot for å forske fram en lineær kollisjonsmaskin, baserer seg på et nytt og innovativt to-stråle akserelasjonskonsept, hvor mikrobølgene som behøves for å akselerere den kolliderende strålen hentes ved å trekke ut energien fra en annen elektronstråle.

 

CLIC er et design for en elektron-positron kollisjonsmaskin som kan studere elementærpartikkelfysikk på Teravolt-energiskalaen.

Mer informasjon på CLICs egne nettsider

Se ellers den engelske versjonen av siden.

Publisert 31. jan. 2011 09:12 - Sist endret 23. feb. 2020 17:10