Even Simonsen Håland

Stipendiat - Høyenergifysikk
Bilde av Even Simonsen Håland
English version of this page
Mobiltelefon 92680169
Rom FØ375
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

Jeg leter etter nye elementærpartikler ved å analysere data fra ATLAS-detektoren ved Large Hadron Collider (LHC) på CERN. Fra 2015 til 2018 har ATLAS-eksperimentet samlet inn data fra omtrent 10 millioner milliarder proton-proton-kollisjoner. I doktorgraden min skal jeg bruke dette datasettet til å lete etter spor av en ny kraftbærende partikkel kalt Z' (uttales gjerne ''Z merket", eller ''Z prime'' på engelsk), samt mørk materie. 

Z' beskrives ofte som en tung versjon av Z-bosonet, og den motiveres gjerne av såkalte "Grand Unified Theories", som beskriver sterke, svake og elektromagnetiske vekselvirkninger som én forent kraft. Mørk materie er det vi antar at rundt 25% av universet består, men som vi forløpig ikke vet hva er. Noen modeller forutsier at både Z' og mørk materie kan produseres i én og samme proton-proton-kollisjon, og det er altså slike prosesser jeg leter etter.     

Undervisning

Høst 2018, 2020-2021:

Vår 2019-2021:

Høst 2019:

Bakgrunn

 

Emneord: Partikkelfysikk, ATLAS, dataanalyse, CERN, LHC, Mørk materie

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 18. des. 2018 12:03 - Sist endret 17. aug. 2021 16:04