English version of this page

Plasmabølgeakselerasjon

Plasmabølgeakselerasjon er studiet av hvordan en kan forme plasmaer for å akselerere partikkelstråler ved bruk av tusen ganger så sterke elektriske felt som det som er mulig å skape med konvensjonell mikrobølgebasert akseleratorteknologi.  Hovedutfordringen er å demonstrere at vi kan utnytte de meget sterke plasmafeltene på en energieffektiv måte, og samtidig bevare en meget god strålekvalitet.  Hvis vi greier å oppnå dette kan plasmaer muligens revolusjonere fagfeltet partikkelakseleratorer og på sikt muliggjøre mer kompakte, energieffektive og billigere akseleratorer.   Dette kan i fremtiden få betydning for hvor kraftige partikkelkollisjonsmaskiner (a la LHC) det er mulig å bygge for å studere elementærpartikler.

Partikkelakselerasjon ved bruk av en plasmabølge.  Illustrasjon av Frank Tsung (UCLA).

 

Se ellers den engelske versjonen av siden.

 

 

Emneord: PWFA, Plasmabølgeakselerasjon
Publisert 4. nov. 2014 10:49 - Sist endret 23. feb. 2020 10:14

Kontakt

1. amanuensis Erik Adli

erik.adli [at] fys.uio.no