print logo

High Energy Particle Physics - HEPP prosjekt

 

HEPP prosjektets mål er å utvide fysikkkunnskapens horisonter. Vi bruker den avanserte teknologien ved verdens største og kraftigste partikkelakselerator, LHC, og verdens største partikkeldetektor, ATLAS, til å søke etter den siste manglende byggestenen i elementærpartiklenes Standardmodell, Higgs-bosonet, og å identifisere ny fysikk som kan forventes å være gjeldende ved hittil uutforsket energinivå: TeV-skala (TeV - terra-elektronvolt).

 

Siste resultater fra ATLAS Higgs søk 

Proton-proton kollisjon som gir til to Z-partikler: en Z henfaller til to muoner, den andre til to elektroner. For å avgjøre om dette er et Higgs signal må det observeres flere slike kollisjoner, m.a.o. det trengs mer statistikk. Foto ATLAS 

HEPP-prosjektet er en del av Norges CERN-relaterte program som finansieres av Norges forskningsråd. Den seksårige perioden 2006-2011 ble avsluttet i desember 2011. Selv om hovedaktiviteten har vært knyttet til ATLAS eksperimentet ved LHC, har prosjektets medlemmer også engasjert seg i teoretisk fysikk relatert til eller relevant for LHC, data Grid computing, ATLAS-detektor oppgradering og BABAR-detektoren ved SLAC, samt et bredt formidlingsprogram rettet mot unge studenter og media. Den første fireårsperioden av det nåværende programmet (2012-2019) startet i januar 2012 med hovedfokus på ATLAS eksperimentet. Partnerne UiO, UiB og HiG bidrar med faste ansatte og PhD studenter. Post-doc medlemmer samt hardware, computing og operasjon av ATLAS-detektoren er finansiert av Norges forskningsråd.

Prosjetpartnere

Samarbeid

 

Publisert 17. jan. 2012 22:42 - Sist endret 9. jul. 2012 23:45

Kontakt

Prosjektleder Farid Ould-Saada