Trine Spedstad Tveter

Professor - Høyenergifysikk
Bilde av Trine Spedstad Tveter
English version of this page
Telefon +47 22856414
Rom FØ 385
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 24 Fysikkbygningen 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Relativistiske tungione- og proton-proton-kollisjoner (ALICE / LHC, BRAHMS / RHIC).

Sterkt vekselvirkende materies egenskaper under ekstreme forhold (kvark-gluon-plasma).

Analysemetoder i eksperimentelle studier av kvark-gluon-plasmaet.

Undervisning

FYS2160 - Termodynamikk og statistisk fysikk

FYS2150 - Eksperimentalfysikk

FYS1000 - Fysikk - basalfag for naturvitenskap og medisin (laboratoriekurs-delen)

Bakgrunn

1991: Dr. scient., Universitetet i Oslo

1996: Førsteamanuensis, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

2001: Professor, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

Andre meritter / verv

  • 01.01.05 - 30.06.10: Vitenskapelig leder for prosjektet "Exploring the nuclear phase diagram using hard and electromagnetic probes", finansiert av Norges Forskningsråd under programmet YFF ("Yngre fremragende forskere"), bevilgning nr. 162738 / V00.
  • Fra 01.09.08: Leder for ALICE-gruppen i Oslo.

Samarbeid

Medlem av følgende kollaborasjoner: ALICE (LHC, CERN), BRAHMS (RHIC, BNL), NA57 (SPS, CERN).

Emneord: Tungionefysikk, kjernefysikk, LHC, CERN, ALICE, kvark-gluon-plasma

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:40 - Sist endret 28. aug. 2019 12:19