Anders Kvellestad

Oppdatering, oktober 2018: Jeg jobber nå som forsker ved Imperial College i London, men jeg er fremdeles tilknyttet UiO og Fysisk institutt som gjesteforsker.

Faglige interesser

Jeg forsker på utvidelser av Standardmodellen i partikkelfysikk, med fokus på supersymmetri og teorier med flere Higgsbosoner. Særlig er jeg opptatt av hvordan slike nye teorier kan testes eksperimentelt ved Large Hadron Collider (LHC) på CERN, samt samspillet mellom LHC-resultatene og teoretiske betingelser for å forklare mørk materie og overskuddet av materie over antimaterie i universet vårt.

Et relatert tema som opptar meg er hvordan ulike statistiske metoder - både Bayesianske og frekventistiske - kan benyttes til å trekke mest mulig informasjon ut av resultatene fra alle de ulike eksperimentene som finnes innen partikkel- og astropartikkelfysikk. I det siste har jeg interessert meg for maskinlæring (dype nevrale nettverk, gaussiske prosesser, o.l.) og hvordan disse teknikkene kan benyttes til gjøre mer omfattende analyser av partikkelfysikkteorier enn det som hittil har vært mulig.

Det største forskningsprosjektet jeg deltar i er GAMBIT (the Global And Modular Beyond-the-Standard-Model Inference Tool), som jeg var med å starte høsten 2012. Vi er en gruppe på rundt 30 teoretikere og eksperimentalister fra hele verden som sammen har utviklet et modulært og effektivt dataprogram for statistiske analyser av nye teorier innen partikkelfysikk. GAMBIT er gratis og kildekoden er åpent tilgjengelig fra vår hjemmeside og GitHub. I tillegg til å utvikle GAMBIT og gjøre det tilgjengelig for fagmiljøet, gjennomfører vi selv en rekke større fysikkstudier med GAMBIT. En liste over publikasjoner knyttet til GAMBIT finnes her - og flere resultater er på vei.

Invitasjon til tverrfaglig samarbeid

Selv om GAMBIT blir utviklet av partikkelfysikere så har vi designet koden slik at den like gjerne kan benyttes til statistiske analyser (parameterestimering og modellsammenlikning) innen andre fagfelt. Dersom du tror GAMBIT kan være nyttig for din forsking så ikke nøl med å sende meg en epost! (GAMBIT benyttes for eksempel i en pågående Australsk kreftstudie.) Det GAMBIT først og fremst kan tilby er en samling paralleliserte optimeringsalgoritmer (differential evolution, nested sampling, MCMC, ...) og et rammeverk for å knytte disse algoritmene til fagspesifikke verktøy implementert i C, C++, Python, Fortran eller Mathematica. Det er óg mulig å benytte et ekstra lag med parallellisering for å gjøre de fagspesifikke beregningene mer effektive.Publikasjoner

  En oppdatert oversikt over mine vitenskaplige publikasjoner finnes på inspirehep.net.

  Nylige faglige presentasjoner

  Formidling

  Lite er så morsomt som å få formidle fysikk og fysikkforskning til et bredt publikum. I slike sammenhenger er jeg særlig opptatt av at vi fysikere i langt større grad bør fortelle om de menneskelige sidene ved fysikkforskning og det høyst kompliserte samspillet mellom fysikk, filosofi og historie. Dette tror jeg kan bidra til å øke den allmenne interessen for - og emosjonelle tilknytningen til - fysikk og naturvitenskap.

  Under finner du en samling lenker til noe av min fysikk- og forskningsformidling.

  Videoer

  Tekster, radio og annet


  Bakgrunn

  • 2017 - d.d.: Forsker, Universitetet i Oslo og Imperial College London
  • 2015 - 2017: Postdoktor, Nordisk institutt for teoretisk fysikk (NORDITA), Stockholm
  • 2011 - 2015: Ph.D., Universitetet i Oslo
  • 2009 - 2011: Mastergrad i partikkelfysikk, Universitetet i Bergen
  • 2006 - 2009: Bachelorgrad i fysikk, Universitetet i Bergen og Københavns Universitet
  Emneord: teoretisk fysikk, partikkelfysikk, CERN, LHC, supersymmetri, higgs, mørk materie, tungregning, maskinlæring

  Publikasjoner

  Oppdatert publikasjonsliste på inspirehep.net

  Publisert 12. sep. 2011 15:21 - Sist endret 9. okt. 2018 01:30