English version of this page

Topologiske kvantefenomener i lavdimensjonelle systemer (avsluttet)

Nye og interessante kvantefenomener kan oppstå når partiklers bevegelser er begrenset til en eller to dimensjoner.  Slike situasjoner kan oppstå i anisotropiske materialer, kalde atomære gasser og i kunstig lagde mikroelektroniske systemer. 

Spesielt interessante er fenomener hvor "standard"-teorien for elektron-oppførsel i slike systemer bryter sammen pga. store kvantefluktuasjoner eller vekselvirkninger.

Nylig er det foreslått at topologi kan spille en rolle for å beskrive grunntilstander og eksitasjoner i noen slike tilfeller. Dette er en spennende mulighet som vil bli forfulgt i deler av dette prosjektet. 

Oppdagelsen av ukonvensjonelle material-tilstander har ofte kommet som eksperimentelle overraskelser, og sannsynligvis kommer det flere. En del av meningen med dette prosjektet er å utvide forståelsen av vekselvirkende partikler i lavdimensjonelle  systemer for å forklare og øke nytten av slike framtidige oppdagelser. En solid teoretisk forståelse av fysikken bak disse fenomenene er en viktig forutsetning for framtidige teknologiske anvendelser.

    

Om prosjektet

Mål

Dette er et grunnforskningsprosjekt i Teoretisk fysikk, hvor målet er å utvide forståelsen av fundamentale kvantefenomener i lavdimensjonelle systemer.

Finansiering

Norges forskningsråd FRINATEK/ UiO (fellesløftet) (2012-2016)

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom  Prof. Jon Magne Leinaas, Prof. Olav Syljuåsen og Prof. Susanne Viefers, med sistnevnte som prosjektleder.

 

 

 

Emneord: lavdimensjonell fysikk, kvantefysikk, topologi
Publisert 11. okt. 2014 18:50 - Sist endret 25. okt. 2021 15:58

Kontakt

Olav Syljuåsen