Deltakere i Topologiske kvantefenomener i lavdimensjonelle systemer