FRONT - Likestilling for ansatte

Last ned mediefil

Female researchers on track (FRONT) er et prosjekt som jobber for likestilling for ansatte og kulturutvikling for kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Prosjektets hovedmålet er å sørge for en langsiktig og bærekraftig endring på fakultetet som helhet. FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK).

 

 

Lederutvikling og likestilling

Det skjer en skjult diskriminering av kvinner på veien til toppstillinger i forskningen. Dette har også konsekvenser for forskningen. I denne filmen møter vi Øystein Gullvåg Holter ved Universitetet i Oslo, og Anna Wahl og Charlotte Holgersson ved KTH i Stockholm. Dette er den første av fire filmer fra Balanse-prosjektet ved Universitetet i Agder. Les mer på uia.no.

100 år med kvinner i realfagene ved UiO

Se åpningen av utstillingen "Damer!" 8. mars 2017 på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Kvinnenes plass i realfagene er et aktuelt tema i akademia. Utstillingen trekker fram kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo, fra pionerene som virket tidlig på 1900-tallet til dagens og morgendagens forskere.

Om FRONT

Utfyllende om FRONT

Nyttig lesestoff

Nyhetsartikler, publikasjoner og statistikk.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer, se tidligere arrangementer.

Eksterne arrangementer