Arrangementer

Tidligere

Logo FRONT-prosjektet
Tid og sted: 8. mars 2022 08:3012:00, Realfagsbiblioteket, Vilhelm Bjeknes' hus

FRONT-prosjektet har gleden av å invitere til 8. mars-arrangementet «Likestilling i akademia – går utviklingen i riktig retning?»

Tid og sted: 31. jan. 2022 12:0013:00, zoom

Exploring Probationary Academic Citizenship in the Swiss Context with Professor Nicky le Feuvre.

Bilde inneholder logoen til FRONT-prosjektet. Rødt og hvitt bilde med to mennesker som står på vektskål
Tid og sted: 8. nov. 2021 09:3016:00, Hotell Bristol

Tema for årets konferanse er likestilling i akademia. Vi har invitert anerkjente forskere på fagfeltet til diskusjon og det blir lansering av boka «Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring» av Øystein Gullvåg Holter og Lotta Karin Snickare (redaktører).

illustrasjon
Tid og sted: 9. nov. 2018 10:0016:00, Georg Sverdrups hus

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.  

Tid og sted: 23. sep. 2016 13:0015:00, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

Velkommen til seminar om grunnleggende innføring i kjønnsforskning med Michael Kimmel, professor i sosiologi og kjønnsforskning ved Stony Brook University og professor 2 på Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo.

Tid og sted: 20. juni 2016 12:0016:00, Bikuben

Velkommen til det første av MN-fakultetets tre seminarer for ph.d.-veiledere.