Avslutningskonferanse: FRONT1

Forskningsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer vi forskningsfunn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.  

illustrasjon

Med forskningsmidler fra Forskningsrådets program BALANSE har vi søkt ny kunnskap, læring og innovative tiltak gjennom forskning.

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt. Frist var 31. oktober 2018

Program

9:30-10:00: Kaffe med rundstykker og registrering

10:00-10:10: VELKOMMEN
ved Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

10:10-10:30: Kjønnsbalanse i akademia som et overordnet politisk mål ved Hanne Bjurstrøm, Likestillings- og diskrimineringsombud 

10:30-10:50: Forskningspolitiske tendenser: Utfordringer for likestilling i akademia ved Åse Gornitzka, viserektor ved UiO

10:50-11:10: Hvordan står det til med kjønnsbalanse og likestilling i akademia i Norge og Europa? (pdf)
ved Mari Teigen, forsker l ved Institutt for samfunnsforskning

11:10-11:25: PAUSE

11:25-11:45: Hvordan få flere kvinner inn i forskningens verden? (pdf)
ved Marianne Jensen, avdelingsdirektør for Velferd og utdanning ved Norges Forskningsråd

11:45-12:05: Bias som hemmer for likestilling i høyere utdanning og forskning ved Curt Rice, rektor ved OsloMet og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

12:05-12:30: PANELDEBATT
Debattleder: Aud Tønnesen, dekan ved Teologisk fakultet, UiO


12:30-13:30: LUNSJ


ERFARINGER FRA FRONT:

13:30-13:40: Kjønnsbalanse og likestilling ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (pdf)
ved Solveig Kristensen, prodekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

13:40-13:55: Ledelsesutvikling for kulturendring i et likestillingsperspektiv
ved Lotta Snickare, prosjektkoordinator FRONT, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO, og Eva Amundsdotter, Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk og didaktikk, Stockholms universitetet.

13:55-14:15: Utvikling av forskningsledere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
ved Lotta Snickare, prosjektkoordinator FRONT, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

14:15-14:35: Hvilken rolle spiller mannlige hegemonier og maskulinitet for kjønnsbalanse og likestilling i UH-sektoren?
ved Øystein Gullvåg Holter, professor ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO


14:35-14:50    PAUSE


14:50-15:10: Forandringsarbeidet for økt kjønnsbalanse og likestilling ved KTH (pdf) ved Anna Wahl, viserektor ved Kungliga Tekniska Høgskolan

15:10-15:30: Faghierarkier og akademisk meritokrati - betydning for kjønnsbalanse og likestilling (pdf)
ved Knut Liestøl, programstyreleder i BALANSE og professor ved Institutt for informatikk, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

15:30-15:50: FNs 5. bærekraftmål "Gender Equality" i et høyere utdannings- og forskningsperspektiv (pdf)
ved Dag Hessen, professor ved Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO 

15:50-16:00: OPPSUMMERING OG AVSLUTNING
ved Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO


Vi ønsker alle velkommen til mingling og tapas!

Har du spørsmål om arrangementet kontakt Anne H. Mork, seniorrådgiver, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
E-post: a.o.h.mork@mn.no, mobil: 93014403

Publisert 2. sep. 2018 13:48 - Sist endret 29. apr. 2020 12:02