Maskulin identitiet og kultur

Menn er overrepresenteret på høyere nivå ved Det teologisk fakultet, Naturhistorisk museum og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Ved å inkludere maskulinitetsperspektiver får vi økt kunnskap om hvilken betydning den maskuline kulturen har for kjønnsbalanse og kjønnslikestilling i organisasjonen.

Forskning og seminarer

I FRONT- perioden 2015-2019 opparbeidet vi et omfattende forskningsmateriale om kjønn og likestilling som også inkluderte menn og maskuliniteter. Dette kunnskapsgrunnlaget skal vi bygge videre på gjennom en kombinasjon av både kvantitative og kvalitative metoder. Vi skal fokusere på sentrale problemer som fremkom i forskningsmaterialet i tidligere FRONT- studier. Gjennom dette skal vi identifisere og avklare utfordringer og muligheter for endring av kultur.

Silhuett av menn
Foto:Colourbox

På bakgrunn av dette skal vi utforme og prøve ut dialogpregete tiltak (seminarer, dialogkonferanser, møter mv.) med fokus på maskulin kultur og maskuline hegemonier i forskningsorganisasjonen. Seminarer og tilsvarende tiltak differensieres og rettes mot administrative og vitenskapelige ledere på ulike nivå samt yngre forskere og postdoktorer. Underveis vil det bli gjort følgeforskning. Ved Naturhistorisk museum piloteres det gruppesamtaler med eksterne mentorer for mannlig vitenskapelig ansatte. Et viktig mål med dette tiltaket er å bygge en felles forståelse i bredden og dybden av enhetene om hvilken betydning den maskuline kulturen har for kjønnsbalanse og kjønnslikestilling.

Publisert 29. apr. 2020 10:16 - Sist endra 29. apr. 2020 10:25