Analyser og rapporter

For å lykkes med likestilingsarbeidet i organisasjonen kreves det systematisk dokumentasjon over tid. Et viktig tiltak i FRONT-prosjektet vil derfor være å utvikle en mal for årlig likestillingsrapportering.

 

diagrammer
Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Rapporteringsmalen skal inneholde krav om rapportering på fastsatte likestillingsmål, den faktiske likestillingstilstanden på enhetsnivå, samt planlagte og iverksatte aktiviteter. Ytterligere skal malen inkludere kjønnsbalanse ved ansettelser og opprykk, bruk av lete- og søkekomiteer, lønn, publiseringstall, tildeling av forskningsmidler, søknad om forskningsmidler, og nominasjoner og priser. Likestillingsrapportene utarbeides årlig og styrebehandles ved de respektive instituttene/enhetene og deretter ved fakultetene/museet. Likestillingsarbeid skal gjøres kjent i lederfora ved enhetene og i den sentrale Koordineringsgruppen for likestilling ved UiO.

Publisert 29. apr. 2020 10:12 - Sist endra 4. mai 2020 12:51