Seminar: Likestilling

Velkommen til det første av MN-fakultetets tre seminarer for ph.d.-veiledere.

MN-fakultetet tilbyr tre tema- og erfaringsseminar for veiledere, i tillegg til UiOs veilederkurs. De tre temaene som kommer til å behandles er likestilling, innovasjon og etikk.

20. juni arrangeres det første seminaret hvor temaet er likestilling.

Kjønn i akademia er et voksende forskningsområde. På seminaret kommer du både til å få ta del i de nyeste forskningsresultatene og diskutere disse og dine egne veiledningserfaringer med kollegaer.

Program:

  • Forskningsdekan Svein Stølen innleder seminaret med å gi sitt syn på veiledningens rolle i utviklingen av forskningen på MN-fakultetet. 
  • Deretter skal Knut Liestøl, Instituttleder ved Institutt for informatikk, diskutere likestilling i akademia ut i fra problemstillingen: Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner?

Vel møtt!

Publisert 12. aug. 2016 14:15 - Sist endret 22. mars 2017 16:03