FRONT-konferansen 2021: Likestilling i akademia

Tema for årets konferanse er likestilling i akademia. Vi har invitert anerkjente forskere på fagfeltet til diskusjon og det blir lansering av boka «Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring» av Øystein Gullvåg Holter og Lotta Karin Snickare (redaktører).

Bilde inneholder logoen til FRONT-prosjektet. Rødt og hvitt bilde med to mennesker som står på vektskål

«Likestilling mener jeg, virkelig ærlig, dette er veldig viktig for oss», sier en mannlig leder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han er ikke alene. En stor majoritet av både ansatte og studenter ved fakultetet sier at de vil ha en likestilt arbeidsplass. Men hvordan jobber vi best med likestilling i akademia innenfor tradisjonelt mannsdominerte fagområder? Og hvilken effekt har kjønnsubalansen i akademia for utviklingen og bruken av realfag og teknologi i samfunnet? 

I boka «Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring», skrevet av Øystein Gullvåg Holter, Lotta Karin Snickare, Knut Liestøl, Eva Amundsdotter, Ylva Elvin-Nowak og Greta Gober, presenteres spennende forskning på kjønnsbalanse innenfor realfag og teknologi ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Arbeidet utgjør en rik kilde til ny kunnskap, som viser situasjonen i Norge der likestillingen har kommet lenger enn f.eks. i andre deler av Europa og USA.

Resultatene viser at det foreligger en vedvarende skjevseleksjon i akademia. Funnene avslører et "kjønnsgap" i erfaringer med arbeidsmiljø og fagkultur, der kvinner ofte kommer dårligere ut enn menn. Boka legger frem modeller som kan forklare hvorfor mannsdominans vedvarer på toppnivå, samt interessante resultater fra følgeforskningen på tiltakene i FRONT-prosjektet.

På konferansen kommenteres funnene av internasjonalt anerkjente forskere. Problemstillingene settes i en større samfunnsmessig sammenheng og vi får ny innsikt om konsekvensene av kjønnsskjevhet for morgendagens akademia og teknologiutvikling.  

Program

9.30-10.00 Kaffe med enkel bevertning og registrering

10.00-10.20 Velkommen
Solveig Kristensen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

10.20-10.30 Likestilling og kjønnsbalanse i akademia – hvorfor er det viktig?
Åse Gornitzka, prorektor ved UiO

10.30-11.30 Tre forskere kommenterer boken «Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring»

Likestilling i akademia – er utfordringene i endring?
Knut Liestøl, professor emeritus ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Begreper og teorier om likestilling i akademia
Ann Nilsen, professor ved UiB

Forandring og motstand
Anna Wahl, viserektor ved Kungliga Tekniska Høgskolan 

11.30-11.50 Pause

11.50- 13.00 Vi inviterer til Bokbad – en samtale om likestilling i akademia   
Ordstyrer: Aud Tønnessen, dekan ved  Det teologiske fakultet, UiO
Deltakere: Lotta Karin Snickare, forsker ved UiO/Kungliga Tekniska Høgskolan
Øystein Gullvåg Holter, professor emeritus ved UiO
Lena Merete Tallaksen, professor ved UiO

13.00-14.00: Lunsj på Hotel Bristol

14.00-14.25 Likestilling som konkurransearena
Inger Skjelsbæk, senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

14.25-14.50 Researching gender in academia: looking back and looking forward
Liisa Husu, professor emeritus ved Ørebro universitet

Kl. 14.50-15.15 Hvilke samfunnskonsekvenser kan kjønnsubalansen i teknologi- og realfag ha?
Margunn Aanestad, professor ved UiA

Kl.15.15-15.30 Avslutning
Solveig Kristensen, dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

Vi ønsker alle velkommen til mingling og enkel bevertning!

Målgruppe

Konferansen er særlig relevant for ansatte og ledere i UH-sektoren, ansatte i forskningssektoren og personer og fagmiljøer som er opptatt av kjønnsbalanse i akademia. Konferansen er også relevant for ansatte som jobber med likestilling i et organisasjons- og ledelsesutviklingsperspektiv.

Påmelding

Påmeldingen er nå stengt. Ta kontakt med Marthe Amundsen angående mulig deltakelse på konferansen.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arrangementet, kontakt Marthe Amundsen, prosjektkoordinator, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
E-post: marthe.amundsen@mn.uio.no, mobil 98 02 42 99

FRONT-prosjektet jobber for å bedre kjønnsbalansen i akademia gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. På konferansen presenteres resultater fra prosjektet. Prosjektet har to prosjektperioder (20152019 og 20192023) og er et samarbeidsprosjekt mellom Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet, Naturhistorisk museum, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Kungliga Tekniske Høgskolan i Stockholm. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd som en del av programmet «Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse» (BALANSE).

Publisert 30. juni 2021 10:40 - Sist endret 1. nov. 2021 08:36