Kjønnsnøytrale ansettelsesprosesser

I FRONT-prosjektet skal vi kartlegge ansettelsesprosessen og opprykksordningen, samt lage nye prosedyrer og opplæringsprogram med sikte på kjønnsbevisste ansettelser.

Ansettelser og opprykksordning

Tall fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) viser at utlysning kun som førsteamanuensis uten åpning for ansettelse i professorat er vesentlig for å oppnå en akseptabel kvinneandel blant nyansatte. I perioden 2013-2016 ble det ansatt 14 kvinner og 19 menn i førsteamanuensisstilling (42 % kvinner) og to kvinner og syv menn i professorater (22 % kvinner). Professoropprykk ble innvilget for 13 kvinner og 36 menn ved MN i perioden 2010-2016. Søknadsgrunnlaget reflekteres godt med 31 % søknader fra kvinnelige førsteamanuenser, men den høyere innvilgelsesprosenten blant menn (72 %) versus kvinner (59 %), åpner for spørsmål knyttet til selve evalueringsprosessen.

to kvinner og en mann i et møte
Foto:Colourbox

Kartlegging med samarbeidspartnere

I FRONT-prosjektet skal vi kartlegge ansettelsesprosesser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN), Det teologiske-fakultet (TF) og Naturhistorisk-museum (NHM). Vi skal undersøke formulering av behov, fastsetting av fagområde, beslutning om utlysning, bredde i annonsering, bruk av letekomiteer, utvelgelse av sakkyndige komiteer, sakkyndig vurdering, intervjuer og ansettelse. Tilsvarende skal vi undersøke grunnlaget for opprykksprosessene. 

ansettelsesprosessen steg for steg

Opplæringsprogram, prosedyrer og reglement 

Basert på kartleggingen skal vi utarbeide nye prosedyrer og reglementer for ansettelse og opprykk med sikte på kjønnsbevisste ansettelser. Vi vil også utarbeide et opplæringsprogram for vitenskapelige ansettelser. Opplæringsprogrammet skal til slutt evalueres med en spørreundersøkelse.

Utarbeidede dokumenter

Intervjuguide kartleggingen
Anbefalinger rundt letekomite
Møte med leder av sakkyndig komité
Rapport WP1 Kjønnsnøytrale ansettelsesprosesser
Appendix1: Prosjektgruppens anbefalinger

Publisert 29. apr. 2020 10:14 - Sist endra 9. juli 2022 10:52