Lokal, nasjonal og internasjonal læringsarena

Vi skal bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling for å fremme økt likestilling i akademia lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

kvinnelig foredragsholder i auditorium
Foto: Colourbox

Prosjektet har fokus på kunnskapsdeling og kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette ivaretas gjennom deltagelse på konferanser, fagseminarer, besøk ved kompetanseenheter for kjønnsbalanse og likestilling, samt internasjonalt samarbeid med blant annet Kungliga tekniske høgskolan. Kunnskapsdelingen skjer også via prosjektets egne nettsider. På bakgrunn av oppdarbeidet kunnskap i prosjektet, vil vi også gi innspill til overordnede strategier og handlingsprosesser sentralt ved UiO.

FRONT avsluttes med en større konferanse ved Universitet i Oslo.

Publisert 29. apr. 2020 10:12 - Sist endra 29. apr. 2020 10:12