English version of this page

Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg (PUU). Utvalget består av medlemmer fra vitenskapelig stab, en representant fra NHM/Tøyen samt to studentrepresentanter. Sammensetningen ser du under.

PUU-leder: Karianne Lilleøren, førstelektor

Sammensetning

Programråds- og utdanningssleder:

  • Førstelektor Karianne Lilleøren (leder PUU)

Vitenskapelig tilsatte:

  • Professor Jens Jahren (ansvarlig for MSc/ Geosciences)
  • Forsker Henrik Svensen (ansvarlig for BSc/ Geologi og geografi)
  • Professor Joseph Henry Lacasce (ansvarlig for BSc/ Geofysikk og klima)
  • Professor Hans Arne Nakrem (ansvarlig for samarbeidet med NHM/Naturhistorisk Museum)
  • Professor Valerie Maupin (leder Ph.d.-utvalget, møter ved behov)

Varaer for de vitenskaplige representantene: Stephanie Werner, Francois Renard, NHM/Henrik Friis

De vitenskaplige medlemmene er oppnevnt fra høsten 2017 ut 2020.

Studentrepresentanter:

  • PUU/BSc: Jørgen Kalajoa. Vara: -
  • PUU/MSc: Guro Lilledal Andersen. Vara: -

Studentrepresentantene er oppnevnt for et år om gangen.

Kontaktinformasjon til studentrepresentante.

Publisert 23. feb. 2012 09:59 - Sist endret 22. jan. 2021 10:35