Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg (PUU).  Dette utvalget består av medlemmer fra vitenskapelig stab, en representant fra NHM/Tøyen samt to studentrepresentanter.

Sammensetningen av utvalget finner du under.

PUU-leder: Karianne Lilleøren, førstelektor

Programråds- og utdanningssleder:

  • Førstelektor Karianne Lilleøren

Vitenskapelig tilsatte*:

  • Professor Jens Jahren (ansvarlig for masterprogrammet)
  • Forsker Henrik Svensen (ansvarlig for BSc/ Geologi og geografi)
  • Professor Joseph Henry Lacasce (ansvarlig for BSc/ Geofysikk og klima)
  • Professor Hans Arne Nakrem (ansvarlig for samarbeidet med NHM/Naturhistorisk Museum)
  • Professor Valerie Maupin (Leder Ph.d.-utvalget, møter ved behov)

Varamedlemer:

Varaer for vitenskaplige ansatte: Stephanie Werner, Francois Renard, NHM/Henrik Friis

* Vitenskaplige medlemmer er oppnevnt for høsten 2017 ut 2020.

Studentrepresentanter**:

  • PUU/BSc: Jørgen Kalajoa. Vara: -
  • PUU/MSc: Guro Lilledal Andersen. Vara: -

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

** Studentrepresentantene er oppnevnt for et år om gangen.

Publisert 23. feb. 2012 09:59 - Sist endret 17. sep. 2020 11:36