Adminstrasjonen, Institutt for geofag

Åpningstider eksp. 1. etg., Geologibygningen: kl. 09:00 - 14:00.

Administrativ avdeling ved Institutt for geofag er instituttets serviceenhet overfor ansatte og studenter og ivaretar en rekke viktige funksjoner.

Hovedarbeidsområdene er innen økonomi- og planarbeid, informasjonsarbeid, IT-drift, samt studieadministrasjon med organisering og gjennomføring av studier,  eksamener, disputaser og studieveiledning.

Avdelingens arbeid omfatter også sekretæroppgaver for instituttets styrende organer samt rapportering til overordnede organer og myndigheter. Sammen med instituttets faglige ledelse har avdelingen ansvar for å gjennomføre vedtak fattet av instituttets styrende organer.

Personal og arkiv-funksjonene foregår direkte under MN-fakultetet.

Publisert 22. des. 2010 13:41 - Sist endret 11. des. 2018 16:26