English version of this page

Adminstrasjonen

Leder (kontorsjef): Trine-Lise Knudsen Gørbitz, vikar for A.C. Modahl (i permisjon)

Institutt for geofag

Ekspedisjonen 1. etg., Geologibygningen (kart)

Åpningstider: kl. 09:00 – 14:00.

 

Administrasjonen ved Institutt for geofag er instituttets serviceenhet overfor ansatte og studenter, og ivaretar en rekke viktige funksjoner.

Hovedarbeidsområdene er innen økonomi- og planarbeid, informasjonsarbeid, IT-tjenester, infrastruktur/laboratorier, studieadministrasjon med organisering og gjennomføring av studier, eksamener, disputaser og studieveiledning. Avdelingens arbeid omfatter også sekretæroppgaver for instituttets styrende organer samt rapportering til overordnede organer og myndigheter.

Sammen med instituttets faglige ledelse har avdelingen ansvar for å gjennomføre vedtak fattet av instituttets styrende organer.

En del av administrasjonen ved instituttet (HR og arkiv) er sentralisert og foregår direkte under MN-fakultetet.

Publisert 22. des. 2010 13:41 - Sist endret 12. jan. 2022 12:09