English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, teknisk- og administrativt ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år (valgperiode 2021-24).

Styret ledes av instituttleder / ved fravær av stedfortreder/nestleder.

Instituttleder: Bernd Etzelmüller

Instituttleders stedfortreder: Terje Koren Berntsen (fungerende)

Styremedlemmer

Vitenskapelige ansatte

  • Anita Torabi 
  • Joseph LaCasce
  • Karianne Staalesen Lilleøren 

Vara: 1: Thomas Vikhamar Schuler, 2: Ingrid Anell, 3: Lars Riber

Ekstern styrerepresentant

  • TBA

Teknisk/administrativt ansatte

  • Kjetil Bakke

Vara: 1: Ann-Christin Jäger, 2: Thor A. Thorsen

Midlertidige vitenskapelige ansatte

  • Franziska Hellmuth

Vara: 1: Eirik Gottschalk Ballo, 2: Juditha Schmidt

Studenter

  • Kristoffer Sundsmoen
  • Torjus Haakens

Vara: 1. Ragnhild Møgedal, 2: Guro Lilledal Andersen 

Webside: kontaktinformasjon studentrepresentanter.

Andre

  • Anne Catrhine Modahl (referent)
  • Helge Hellevang (instituttverneombud)

Innkallinger 

Arkiv over innkallinger ...

Referater

Arkiv over referat ...

Møteplan 2021*

Vårsemesteret
---

Møter for vårsemesteret er ikke fastsatt.

* Forbehold om endringer.

Instituttrådet (avsluttet 31. des 2012)

Institutt for geofag var før 2013 organiserert med et instituttråd, men rådet ble erstattet med gjeldende ordning med instituttstyre fra 1.1.2013. Her finnes et arkiv over instituttrådets innkallinger og protokoller.