English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, tekniske og administrative ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år (valgperiode 1.1.2017 - 31.12.2020). 

Styret ledes av instituttleder / ved fravær stedfortreder.

Instituttleder: Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleders stedfortreder: Bernd Etzelmüller

Styremedlemmer

Vitenskapelige ansatte

  • Jens Jahren
  • Lena Merete Tallaksen
  • Trond Helge Torsvik

Vararepresentanter: 1: Elisabeth Alve, 2: Andreas Max Kääb

Ekstern styrerepresentant

  • Arvid Nøttvedt, NORCE Norwegian Research Centre AS

Teknisk/administrativt ansatte

  • Michel Heeremans

Vararepresentanter: 1: Thor A. Thorsen, 2: Gunn Kristin Tjoflot

Midlertidige vitenskapelige ansatte

  • Mika Lanzky

Vararepresentanter: 1:  Andreas Alexander, 2. Inger Helene H. Karset

Studenter

  • Kristoffer Sundsmoen

Vararepresentanter: 1. Torjus Haakens, 2. Guro Lilledal Andersen

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

Andre

  • Anne Catrhine Modahl (referent)
  • Helge Hellevang (instituttverneombud)

Møteplan 2020*

Vårsemesteret

Fredag 24. april
Fredag 12. juni

Møter for høstsemesteret er ikke fastsatt.

* Forbehold om endringer.