English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret består av representanter fra både faste og midlertidige vitenskapelige ansatte, studenter, tekniske og administrative ansatte, samt en ekstern representant. Representanter for studenter og midlertidige ansatte velges for ett år, de øvrige for fire år (valgperiode 1.1.2021 - 31.12.2024). 

Styret ledes av instituttleder / ved fravær av stedfortreder for leder.

Instituttleder: Brit Lisa Skjelkvåle

Instituttleders stedfortreder: Bernd Etzelmüller

Styremedlemmer

Vitenskapelige ansatte

  • Anita Torabi 
  • Joseph LaCasce
  • Karianne Staalesen Lilleøren 

Vararepresentanter: 1: Thomas Vikhamar Schuler, 2: Ingrid Anell, 3: Lars Riber

Ekstern styrerepresentant

  • TBA

Teknisk/administrativt ansatte

  • Kjetil Bakke

Vararepresentanter: 1: Ann-Christin Jäger, 2: Thor A. Thorsen

Midlertidige vitenskapelige ansatte

  • Franziska Hellmuth

Vararepresentanter: 1: Eirik Gottschalk Ballo, 2: Juditha Schmidt

Studenter

  • Kristoffer Sundsmoen
  • Torjus Haakens

Vararepresentanter: 1. Ragnhild Møgedal, 2: Guro Lilledal Andersen 

Webside med kontaktinformasjon til studentrepresentantene.

Andre

  • Anne Catrhine Modahl (referent)
  • Helge Hellevang (instituttverneombud)

Innkallinger 

Arkiv over innkallinger ...

Referater

Arkiv over referat ...

Møteplan 2021*

Vårsemesteret
---

Møter for vårsemesteret er ikke fastsatt.

* Forbehold om endringer.

Instituttrådet (avsluttet 31. des 2012)

Rådet ble erstattet med et instituttstyre fra 1.1.2013.