English version of this page

Geodidaktikk

Foto av mennesker på feltarbeid i et vakkert norsk høyfjellslandskap, Seksjon for geodidaktikk, Universitetet i Oslo, Norge.

I Seksjon for geodidaktikk forsker og arbeider vi for å utvikle studiene, læringsmiljøet og undervisningen ved Institutt for geofag. Vi representerer instituttet i et Senter for Fremragende Utdanning (SFU), iEarth, som skal gjøre den norske geofagutdanningen verdensledende. Vi som er tilknyttet seksjonen har i tillegg faglig tilhørighet i andre forskningsmiljøer ved instituttet. Denne websiden er også en ressurside for instituttets ansatte.

Aktuelt

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Om oss

Besøksadresse: Geologibygningen, 2. etg, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo (kart)

Postadresse: Postboks 1047, Blindern, 0316 Oslo

Seksjonsleder:

Karianne Staalesen Lilleøren

Ansatte:

Alfabetisk liste

Geodidaktisk forskning

Studenter som samarbeidspartnere

Hvordan kan vi bedre inkludere studenter i utviklingen av deres egen utdanning? Vi forsker på hvordan vi kan engasjere studenter som samarbeidspartnere i undervisningen, og hvordan de kan drive utvikling og planlegging av utdanningen på alle nivåer. 

GEO-studenter i aktivitet i felt. Foto: GEO/UiO

Vi undersøker hvilken effekt slikt engasjement har på læringen til den enkelte student og tilhørende kull, og hvordan de utvikler egen faglig identitet.

Kontakt Mattias hvis du vil vite mer.

 

"Trøblete" kunnskap

Hvordan tilegner studentene seg kunnskap i sin fagdisiplin? Vi undersøker hvordan andre fagområder (for eksempel fysikk og programmering) forstås og brukes av studentene i geofag.

Kontakt Kirsty hvis du vil vite mer. 

 

Utviklingsarbeid

Student-staff partnership

Undervisningsutvikling i samarbeid med studenter. Blant annet i emnet: GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser

Kursrepresentanter som bindeledd mellom studenter og undervisere. Ta kontakt med Mattias hvis du vil prøve kursrepresentanter i ditt emne!

SoTL-hjelp for artikkelskriving

Har du gjort noe spennende i din undervisning, og har lyst til å formidle det til andre? Kanskje du vil skrive en artikkel om dette?

Det er flere måter å gjøre dette på, fra blogg- eller konferanseinnlegg, internseminarer (for eksempel lunsjforedrag) til fagfellevurderte artikler. Dersom du vurderer det siste, er Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) et mye brukt rammeverk for systematisk forskning på egen undervisning. 

Her har vi et eksempel på en artikkel om undervisning ved instituttet.

Ta kontakt med Mattias hvis du vil diskutere et prosjekt!

Samarbeidsprosjekter

Arbeidspraksis i geofag

Vi deltar i det nasjonale prosjektet GeoPraksis, ledet av UiT Norges Arktiske Universitet, finansiert av HK-dir. Her kan du lese en nyhetsartikkel om prosjektet. 

Arbeidspraksis i geofag er et emne for studenter som vil ha praksiserfaring fra en geofaglig arbeidsgiver. Studentene skriver innlegg fra arbeidspraksisen i bloggen Geopraksis. Les mer om emnet under: 

GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag

Spørsmål? Kontakt Kristian

Praksisfellesskap

Vi er partnere i prosjektet "Samskaping som fremmer aktiv læring og utvikling av praksisfellesskap".

Her kan du lese mer

Prosjektet er finansiert av HK-dir, og ledes av Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

iEarth – Senter for integrert geofaglig utdanning

iEarth er et nasjonalt konsortium og et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) med mål om å skape gjennomgripende forandringer i de geovitenskapelige utdanningene i Norge. Med studentaktiv og forskningsnær praksis skal neste generasjon geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden. Senteret ledes av Universitetet i Bergen, og sammen med UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) deltar Institutt for geofag som partner.

Logo og banner for SFU-senteret iEarth.

Tidligere prosjekter

Tidligere ph.d-avhandlinger ved Institutt for geofag i geodidaktikk:

What is fieldwork for? Exploring Roles of Fieldwork in Higher Education Earth Science FeltarbeidMalm, Rie. 2020. Avhandlingen utforsker og utvider vår forståelse av den rollen det geologiske feltarbeidet spiller i høyere utdanning. Dette oppnås ved å se kritisk på feltarbeid og utforske studentenes læring og identitetsforhandlinger i møtet med utdannelsen.

Exploring students’ learning activities during preparation, in the field and follow-up work. Remmen, K. B. 2014. 

Følg oss

Du finner oss på Instagram og studentbloggen Geopraksis.