English version of this page

Geodidaktikk

Foto av mennesker på feltarbeid i et vakkert norsk høyfjellslandskap, Seksjon for geodidaktikk, Universitetet i Oslo, Norge.

I Seksjon for geodidaktikk forsker og arbeider vi for å utvikle studiene, læringsmiljøet og undervisningen ved Institutt for geofag. Vi representerer også instituttet i et Senter for Fremragende Utdanning (SFU), iEarth, som skal gjøre den norske geofagutdanningen verdensledende. Vi som er tilknyttet seksjonen har i tillegg faglig tilhørighet i andre forskningsmiljøer ved instituttet. 

Aktuelt

Arrangementer

Om oss

Besøksadresse: Geologibygningen, 2. etg, Sem Sælands vei 1, Blindern, Oslo (kart)

Postadresse: Postboks 1047, Blindern, 0316 Oslo

Seksjonsleder:

Karianne Staalesen Lilleøren

Ansatte:

Alfabetisk liste

Geodidaktisk forskning

"Trøblete" kunnskap

Hvordan tilegner studentene seg kunnskap i sin fagdisiplin? Vi undersøker hvordan andre fagområder (for eksempel fysikk og programmering) forstås og brukes av studentene i geofag.

Kontakt Kirsty hvis du vil vite mer. 

 

Studenter som samarbeidspartnere

Hvordan kan vi bedre inkludere studenter i utviklingen av deres egen utdanning? Vi forsker på hvordan vi kan engasjere studenter som samarbeidspartnere i undervisningen, og hvordan de kan drive utvikling og planlegging av utdanningen på alle nivåer. Vi undersøker hvilken effekt slikt engasjement har på læringen til den enkelte student og tilhørende kull, og hvordan de utvikler egen faglig identitet.

Kontakt Mattias hvis du vil vite mer.

 

 

Utviklingsarbeid

Student-staff partnership

Undervisningsutvikling i samarbeid med studenter:

 • GEO1110 Jordens indre og ytre prosesser

 

Kursrepresentanter som bindeledd mellom studenter og undervisere.

 

SoTL-hjelp

Har du gjort noe spennende i undervisningen din, og har lyst til å formidle det til andre? Kanskje du vil skrive en artikkel om dette?

Det er flere måter å gjøre dette på, fra blogginnlegg, konferanseinnlegg, internseminarer (for eksempel lunsjforedrag) til fagfellevurderte artikler. Dersom du vurderer det siste, er Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) et mye brukt rammeverk for systematisk forskning på egen undervisning. 

Her har vi et eksempel på en publisert artikkel om undervisning ved instituttet. 

Ta kontakt med Mattias hvis du vil diskutere et prosjekt!

 

  Samarbeidsprosjekter

  Arbeidspraksis i geofag

  Vi deltar også i det nasjonale prosjektet GeoPraksis, ledet av UiT Norges Arktiske Universitet, finansiert av HK-dir. Her kan du lese en nyhetsartikkel om prosjektet. 

  Arbeidspraksis i geofag er et emne for studenter som vil ha praksiserfaring fra en geofaglig arbeidsgiver. Studentene skriver også sin egen blogg!

  Les mer om emnet her.

  Spørsmål? Kontakt Kristian.

   

  Praksisfellesskap

  Vi er partnere i prosjektet "Samskaping som fremmer aktiv læring og utvikling av praksisfellesskap".

  Her kan du lese mer.

  Prosjektet er finansiert av HK-dir, og det ledes av Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

  iEarth - Senter for integrert geofaglig utdanning

  iEarth er et nasjonalt konsortium og et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) med mål om å skape gjennomgripende forandringer i de geovitenskapelige utdanningene i Norge. Med studentaktiv og forskningsnær praksis skal neste generasjon geovitere utdannes til å kunne møte de samfunnsmessige utfordringene vi står overfor i dag og i fremtiden. Senteret ledes av Universitetet i Bergen, og sammen med UiT Norges Arktiske Universitet og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) deltar Institutt for geofag som partner.

  Bildet kan inneholde: himmel, sky, fjell, naturlig landskap, landskap.

   

  Tidligere prosjekter

   

  What is fieldwork for?

  Feltarbeid er en viktig undervisningsform innen geofag. Denne avhandlingen utforsker og utvider vår forståelse av den rollen det geologiske feltarbeidet spiller i  høyere utdanning. Dette oppnås ved å se kritisk på feltarbeid og utforske studentenes læring og identitetsforhandlinger i møtet med utdannelsen.

  PhD-avhandling av Rie Malm.