Program- og undervisningsutvalg (PUU)

Institutt for geofag har et kombinert programråd og undervisningsutvalg (PUU).  Dette utvalget består av medlemmer fra vitenskapelig stab, en representant fra NHM/Tøyen samt to studentrepresentanter.

Sammensetningen av utvalget finner du under.

PUU-leder: Karianne Lilleøren, førstelektor

Programråds- og utdanningssleder:

  • Førstelektor Karianne Lilleøren

Vitenskapelig tilsatte*:

  • Professor Jens Jahren (ansvarlig for masterprogrammet)
  • Forsker Henrik Svensen (ansvarlig for bachelorprogrammet Geologi og geografi)
  • Professor Joseph Henry Lacasce (ansvarlig for bachelorprogrammet Geofysikk og klima)
  • Professor Hans Arne Nakrem (ansvarlig for samarbeidet med NHM/Naturhistorisk Museum)
  • Professor Valerie Maupin (Leder for ph.d.-utvalget, møter ved behov)

Varamedlemer:

Varaer for vitenskaplige ansatte: Stephanie Werner, Francois Renard, Valerie Maupin

* Vitenskaplige medlemmer er oppnevnt for høsten 2017 ut 2020.

Studentrepresentanter**:

  • PUU/BSC: Eirik Vadstein Karlstad. Vara: Jørgen Kalajoa
  • PUU/MSc: Sofia Fredriksson. Vara: Ellen Birgitte Folgerø

Kontaktinformasjon til studentrepresentantene se egen webside.

** Studentrepresentantene er oppnevnt for et år om gangen.

Publisert 23. feb. 2012 09:59 - Sist endret 2. juli 2020 10:46