English version of this page

Ph.d.-utvalget ved instituttet

Ph.d.-utvalget ved Institutt for geofag anbefaler opptaks-søknader ut fra en vurdering av stipendiatens faglige kvalifikasjoner og det faglige opplegget. Ph.d.-utvalget følger også opp stipendiater og veiledere ved instituttet.

Leder Ph.d. utvalget: Valerie Maupin

Utvalgets sammensetning:

  • Professor Valerie Maupin (leder), vara: Ivar Midtkandal
  • Professor Chong-Yu Xu, vara: prof. Thomas Vikhamar Schuler
  • Professor Kirstin Krüger, vara: prof. Terje Koren Berntsen

Representantene har faste varaer.

Om Ph.d.-utvalget:

  • Representantene i Ph.d.-utvalget har en funksjonstid på 2 år.
  • Funksjonstiden for gjeldende utvalg er 1.1.2020-31.12.2022. 
Publisert 16. mai 2012 10:39 - Sist endret 8. sep. 2020 10:53