English version of this page

Ph.d.-utvalget

Ph.d.-utvalget ved Institutt for geofag anbefaler opptakssøknader ut fra en vurdering av stipendiatens faglige kvalifikasjoner og det faglige opplegget. Ph.d.-utvalget følger også opp stipendiater og veiledere ved instituttet.

Leder for Ph.d. utvalget: Valerie Maupin, professsor

Utvalgets sammensetning:

  • Professor Valerie Maupin (leder); vara: Ivar Midtkandal
  • Professor Chong-Yu Xu; vara: prof. Thomas Vikhamar Schuler
  • Professor Kirstin Krüger; vara: prof. Terje Koren Berntsen

Representantene har faste varaer.

Om Ph.d.-utvalget:

Representantene i Ph.d.-utvalget har en funksjonstid på 2 år.

Funksjonstiden for gjeldende utvalg er 1.1.2020-31.12.2022. 

Publisert 16. mai 2012 10:39 - Sist endret 23. juni 2021 12:52