English version of this page

Ph.d.-utvalget ved instituttet

Ph.d.-utvalget ved Institutt for geofag anbefaler opptaks-søknader ut fra en vurdering av stipendiatens faglige kvalifikasjoner og det faglige opplegget. Ph.d.-utvalget følger også opp stipendiater og veiledere ved instituttet. Representantene i utvalget har en funksjonstid på 2 år.

Leder Ph.d. utvalget: Henning Dypvik

Sammensetning:

  • Professor Henning Dypvik (leder), vara: prof. Valerie Maupin
  • Føsteamanuensis John Burkhart, vara: prof. Thomas Vikhamar Schuler
  • Professor Pål Erik Isachsen, vara: prof. Frode Stordal

Representantene har faste varaer.

Om Ph.d.-utvalget:

  • Funksjonstiden for Ph.d.-utvalget er frem til 31.12.2017.
  • Funksjonstiden har vært 2016-2017.
Publisert 16. mai 2012 10:39 - Sist endret 10. nov. 2017 16:34