English version of this page

Meteorologi og oseanografi (MetOs)

Bilde av tunge værsystemer over et vakkert landskap, profilbilde for Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Institutt for geofag, UiO

Seksjon for meteorologi og oseanografi, forkortet MetOs, forsker og underviser innenfor fagområdene meteorologi, oseanografi og klima. Seksjonen favner om to forskergrupper ved Institutt for geofag.

Aktuelt & I media

Arrangementer

Om oss

Besøksadresse: Kristine Bonnevies hus, Blindernvn. 31, inngang fra M. Moes vei (kart)

Postadresse: Boks 1022 Blindern, 0315 Oslo

E-post: geosciences@geo.uio.no

Telefon: 2285 7917

Seksjonsleder

Terje Koren Berntsen

Ansatte

Alfabetisk liste

Meteorologi

Meteorologi er læren om fysiske og kjemiske prosesser i atmosfæren. Atmosfæren påvirker oss til daglig gjennom variasjoner i været og på lang sikt gjennom klimaendringer og ozonnedbrytning. For å forbedre værvarsling og klimaframskrivninger, studerer vi prosesser både på ulik skala. Prosessene på liten skala inkluderer turbulens og grenselagsprosesser, partikler og dråpedannelse, nedbørprosesser, oksidasjon. På større skalaer forsker vi på dynamikken som styrer værsystemene og den globale sirkulasjonen. Forskningen er basert på omfattende bruk av numeriske modeller og tungregning, fjernmåling, lab-eksperimenter og feltarbeid med observasjoner fra bl.a. fly og droner.

Fysisk oseanografi

Fysisk oseanografi er studiet av de fysiske og dynamiske prosessene som styrer tilstanden i havet. Disse prosessene bestemmer havets hydrografiske struktur (temperatur og saltholdighet), styrke og retning på havstrømmer og bølger. Havet er en viktig del av klimasystemet på Jorda, og vi studerer endringer som er forventet i et varmere klima. God forståelse og evne til å predikere strøm og blandingsprosesser i havet er også viktig for bærekraftig forvaltning av økosystemer, industrielle prosesser og friluftsliv.

Aktiviteter og aktuelt – MetOs