English version of this page

Meteorologi og oseanografi (MetOs)

Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs) forsker og underviser innenfor fagområdene meteorologi, oseanografi og klima. Seksjonen favner om tre forskergrupper.

Meteorologi

Mange forbinder meteorologi med værvarsling, men fagfeltet omfatter fenomener slik som ekstrem vær, intense polare lavtrykk, jetstrømmer i atmosfæren, dannelsen av regndråper og ozonhull over Antarktis. Våre forskere er interessert i en rekke atmosfæriske fenomener og prosesser, og bruker metoder som numeriske simuleringer, matematisk analyse og felt arbeid. Sentrale temaer hos oss inkluderer atmosfæredynamikk, strålingsteori, skyfysikk og atmosfærekjemi.

Fysisk oseanografi

Fysisk oseanografi vedrører alt fra fysiske egenskaper til sjøvann, dynamikk i Golfstrømmen til den termohaline sirkulasjonen. Forskergruppen jobber med temaer som omfatter oseanisk dynamikk, bølgeprosesser (over et bredt spekter av skalaer), turbulens, termodynamikk og diffusjon. Metodene spenner fra bruk av store numeriske havmodeller til rent analytiske matematiske modeller. Oseanografi er viktig for prognoser og varslinger for havet, for oljevirksomhet (både utvinning og forurensning) og for å forstå klima på Jorden.

Klima

Global oppvarming er en av de store utfordringene i vår tid, men klimaforskning inkluderer også forskning på naturlige variasjoner i klimasystemet. Klimaforskning omhandler de prosesser som påvirker atmosfæren/havet/kryosfæren/ biosfæren over flerårige tidsskalaer. Fagområdet er flerfaglig. For å forstå klimaendringer bruker vi hovedsakelig statistiske og numeriske analyser. Klimavitenskap er viktig for langsiktig prediksjon, inkludert effekter av klimaendringer på økosystemer og menneskeheten, men også for å forstå de komplekse prosesser som skjer på Jorden.

Kontakt oss

Besøksadresse

Kristine Bonnevies hus, Blindernvn. 31, inng. Moltke Moes vei (kart)
0371 Oslo

Postadresse

Institutt for geofag/Metos
Postboks 1022 Blindern
0315 Oslo

Tlf.: 2285 7917

geosciences (at) geo.uio.no