English version of this page

ERC Advanced Grant 'Disequilibirum metamorphism of stressed lithosphere (DIME)'

Et mål er å undersøke hvordan spenninger i lithosfæren, jordskorpa og det øverste faste laget i mantelen påvirker fluid bevegelse og omdannelsesprosesser i bergarter, i situasjoner langt borte fra (termodynamisk-) likevekt. Mange av bergartene i lithosfæren inneholder ikke væsker og gass, og vil reagere så sakte at bergartene ikke klarer å nå en likevektstilstand (lavest mulig energi) ved platetektonisk påvirkning som gir endret trykk og temperatur. Ved tilførsel av gass og veske vil de reagere svært hurtig, og det vil bli frigitt store mengder energi i form av varme og ulike deformasjonsprosesser. Denne energien kan igjen påvirke de platetektoniske prosessene. I tillegg vil de omdannede bergartene ha andre fysiske egenskaper enn de i utgangspunktet hadde. Det oppstår da en dynamisk kobling mellom platetektoniske prosesser og småskala kjemiske prosesser i bergartene.

European Research Council

Dette prosjektet har sine hovedsider med mer informasjon om forskning og mål på engelsk.

Les mer om prosjektet på engelske websider.

Bakgrunn

Dette prosjektet bygger på forskning gjort i den tverrfaglig forskergruppen Geologiske prosessers fysikk (PGP), nå Njord som arbeider i skjæringspunktet mellom fysikk og geologi.

Prosjektet har sin base i Seksjon for geologiske prosessers fysikk (GEO-PGP); Institutt for geofag, UiO.

Finansiering

Advanced Grant (AdG), detaljer: ERC-2015-AdG_669972.

Prosjektperioden er fra 2015 til 2020.

Samarbeid

Publisert 4. nov. 2015 13:31 - Sist endret 2. mars 2022 15:21